Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szklarska Poręba w 2012 r.

Na podstawie:
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późń. zm.),

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szklarska Poręba i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szklarska Poręba:

projekt uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szklarska Poręba

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 27 marca 2012 r. elektronicznie na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Szklarska Poręba, ul. Buczka 2, 58 – 580 Szklarska Poręba (pokój nr 15)

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Szklarska Poręba.

- ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 81.26 KB]
- projekt uchwały [Adobe Acrobat PDF - 81.68 KB]
- program opieki (załącznik nr 1) [Adobe Acrobat PDF - 96.51 KB]