Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje , iż listy wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej są do wglądu w Urzędzie Miejskim , pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 730 do godz. 1530 do dnia 7 października 2011 r.