Zarządca cmentarzy w Szklarskiej Porębie przypomina o obowiązku dokonania opłaty za miejsca grzebalne, dla których upłynął 20-to letni okres rezerwacji.

Miejsca bez aktualnej opłaty będą likwidowane.