Stowarzyszenie Lokalni Niebanalni w Szklarskiej Porębie
zaprasza do wspólnej realizacji projektu  
DOLNY ŚLĄSK MOCNY WOLONTARIATEM SPORTOWYM!

OGŁOSZENIE
o konkursie na opracowanie koncepcji projektowych
elementów małej architektury Szklarskiej Porębie
Termin składania prac: 09.06.2014r.
Data rozstrzygnięcia konkursu: do 17.06.2014r.

o zmianie decyzji nr I-P-3/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Budowa linii kablowej SN 20kV w miejscowości Szklarska Poręba.

W związku z rekrutacją dzieci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2014/2015 zapraszamy rodziców na spotkanie z Burmistrzem , przedstawicielem UM w Szklarskiej Porębie, oraz dyrektorami i nauczycielami szkół i przedszkoli w Szklarskiej Porębie .

Dnia 4 marca 2014 odbędzie się spotkanie w Przedszkolu nr 1
Dnia 5 marca 2014 odbędzie się spotkanie w Przedszkolu nr 2

Informujemy, że w roku 2014 na terenie Miasta Szklarska Poręba, obowiązuje na podstawie uchwały Nr XXVIII/324/2012, opłata miejscowa w wysokości 2,15 zł, tak jak w roku ubiegłym.

Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2013 r. do dnia 10 stycznia 2013 r. wprowadzone zostało rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Województwa Dolnośląskiego. Poniżej publikujemy treść rozporządzenia.