Projekt „Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST” o numerze: POWR.02.18.00-00-0022/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej na obszarach NATURA 2000 w Szklarskiej Porębie

Realizujemy projekt pn. „Interaktywna Szklarska Poręba – okno na świat dla każdego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz

ROWEROWA KRAINA jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Przebudowa i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmannów

Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów)

Oznakowanie atrakcji turystycznych jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Ułatwienie dostępu do miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz poprawa komunikacji drogowej w Szklarskiej Porębie poprzez przebudowę ul. 11-go Listopada

Projekty realizowane przez Miasto Szklarska Poręba w latach 2007-2013

Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym

Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm odbędzie się w Internecie

Powszechny Spis Rolny trwa mimo trudnej sytuacji epidemicznej. Dlaczego? Bo można spisać się samodzielnie

Do 22 października nie będą pracować żadne komórki organizacyjne urzędu

Rada Miejska uchwaliła nadanie miejskiemu stadionowi lekkoatletycznemu przy Placu Sportowym, imię Wiesława Kiryka

Starosta jeleniogórski informuje, że w wyniku działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zawieszone zostały osobiste porady prawne w Janowicach Wielkich (porady udzielane są w trybie telefonicznym oraz za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość), zaś w Jeleniej Górze, Mysłakowicach, Starej Kamienicy oraz w Szklarskiej Porębie, porady udzielane są osobiście.

Nieodpłatnych porad prawnych udziela się poprzez telefon pod numerami albo adresami wskazanymi poniżej, w określone dni i zgodnie z poniższymi harmonogramami, po wcześniejszej rejestracji.

Nieodplatna pomoc prawna

W czwartek 1 października o godzinie 10:30, na skwerze przy ulicy Turystycznej, spotkamy się z przedszkolakami aby uroczyście w ich ręce, nóżki i główki oddać nowy plac zabaw.
Nie jest to jednak zwykły skwerek do małych uciech, bo ma w sobie pierwiastek odkrywczo-edukacyjny. Kiedy dzieciaki przyjdą z rodzicami wyposażonymi w telefony komórkowe, będą się mogły dowiedzieć wielu ciekawych informacji o Szklarskiej Porębie i jej ciekawostkach...

Na ulicy Jedności Narodowej w centrum Szklarskiej Poręby nastąpiła ważna zmiana organizacji ruchu

Szklarskoporębskie szkoły dostały kolejną partię komputerów