Odpady oznaczane muszą być indywidualnymi kodami kreskowymi

Nowa stawka za odbiór segregowanych odpadów komunalnych w wysokości 9,60 zł za każdy 1 m³ zużytej wody (do opłaty brane jest średnio miesięczne zużycie wody za rok poprzedni) obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje. Jeśli nie złożyliście państwo korekty deklaracji na rok 2020, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie do pok. nr 16 (tel. 757 547 733).
Osoby które już dokonały powyższej korekty wnoszą opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują i w części nie zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja

Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości