Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 140/3 obr. 4 o powierzchni 8229 m2

Nieruchomość o powierzchni 1494 m2 położona w pośredniej części miasta przy ul. Zdrojowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub pensjonatową
PRZETARG 1 czerwca 2020 r.

Nieruchomość o powierzchni 2252 m2 położona w peryferyjnej części miasta przy ul. Piastowskiej pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną lub zabudowę usługową
PRZETARG 1 czerwca 2020 r.

Nieruchomość o powierzchni 558 m2 położona w peryferyjnej części miasta przy ul. Orla Skała pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub pensjonatową
PRZETARG 1 czerwca 2020 r.

Nieruchomość o powierzchni 963 m2 położona w centralnej części miasta przy ul. Obrońców Pokoju pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną lub usługową
PRZETARG 1 czerwca 2020 r.

Działka o powierzchni 1055 m2 położona w ścisłym centrum miasta przy ul. Objazdowej, przeznaczona jest pod zabudowę usługową z ogólnodostępnym parkingiem wielopoziomowym
PRZETARG 1 czerwca 2020 r.

Nieruchomość niezabudowana w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratów w granicach działek gruntu nr 219/8 i nr 238/4 obr. 5, o powierzchni 3648 m2

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 1 o powierzchni 1556 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Piastowskiej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 343 obr. 3 o powierzchni 4288 m2

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 1 o powierzchni 1952 m2