×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Prezentacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2022

W BO 22 zostało poddanych pod głosowanie 5 projektów. Prezentujemy je na podstawie opisów projektodawców z wniosków projektowych, zgodnie z kolejnością w e-formularzu i na kartach do głosowania.

1. Ogrzewanie SCiKS — wykonanie instalacji ogrzewczej w Sudeckim Centrum Kultury i Sztuki
Wnioskodawca: Anna Wójcikiewicz
Koszt: 100.000,00 zł
Lokalizacja: przy ul. W. Grabskiego 5, działka nr 438, obręb 0005

Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki w Szklarskiej Porębie działa od 2017 r., w podniszczonym budynku z 1905 r. Budynek nie jest ogrzewany. Niekorzystnie to wpływa na jego stan techniczny. Aby w pełni mógł pełnić swe role wymaga montażu nowoczesnej instalacji grzewczej. Umożliwi to kulturalno-oświatową obsługę gości przez cały rok.
Wykonanie inst. grzewczej to zakup pieca, grzejników oraz wkładu kominowego, a następnie ich montaż w budynku.
Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie w Sudeckim Centrum Kultury i Sztuki w Szklarskiej Porębie warunków umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału placówki. Prezentacja i rozwój dziedzictwa kulturowego w mikroregionie karkonosko-izerskim przez cały rok, uzupełni ofertę turystyczną. Ogrzewanie podniesie standard placówki do poziomu oczekiwanego w XXI w. od każdej takiej placówki. Pobudzi aktywność lokalnych twórców, którzy będą mogli tworzyć w pomieszczeniach SCKiS oraz wspomoże wyłanianie nowych talentów w różnych dziedzinach rzemiosła artystycznego i sztuki.
Ogrzewanie zapobiegnie degradacji zabytkowej willi w unikatowym stylu kurortowym.

2. Tężnia solankowa — górskie inhalatorium
Wnioskodawca: Teresa Żywicka
Koszt: 100.000,00 zł
Lokalizacja projektu: przy ul. Mickiewicza, działka nr 24, obręb 0006

Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej o konstrukcji drewnianej wraz z tzw, meblami miejskimi: ławkami, stojakami na rowery oraz oświetleniem. Tężnia solankowa pomaga w leczeniu m. in. chorób górnych dróg oddechowych, alergii, infekcji, nadciśnienia. To inhalatorium zbudowane z drewna oraz gałęzi i tarniny, po których spływa woda nasycona solą. Pracując od kwietnia do października skupiać będzie turystów i mieszkańców.
W górach występuje niedobór naturalnego jodu. Szklarska Poręba przyciąga gości czystym górskim powietrzem. Tężnia uzupełni te walory nasycając wdychane przez korzystających powietrze jodem, bromem, magnezem, sodem, potasem, żelazem i innymi mikroelementami. Wybitnie przydatna po przebytej chorobie COVID-19). Powstający w tężni aerozol tworzy wokół mikroklimat o leczniczych właściwościach.

3. Boisko do siatkówki plażowej
Wnioskodawca: Grzegorz Tośko
Koszt: 99.000,00 zł
Lokalizacja: przy ul. Waryńskiego, działka nr 235, obręb 0003

Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach boiska do siatkówki halowej obok istniejącego boiska do piłki nożnej oraz przy placu zabaw dla dzieci.
Budowa obejmie: wyrównanie terenu, zbudowanie systemu drenażowego (tłuczeń, geowłóknina, piach), montaż urządzeń umożliwiających grę w siatkówkę (słupki, siatka, linie boiska), małą infrastrukturę (4 ławki, 4 kosze, ogrodzenie na 3-4 m wysokości z dwoma furtkami) oraz trawnik w wokół boiska, separatory od strefy wolnej —betonowe krawężniki lub drewniane belki, ewentualnie z tworzywa. Wymiary pozwolą grać jednocześnie większej grupie.
W Szklarskiej Porębie brak ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej. Wzbogaciłoby ofertę rekreacyjną miasta dla mieszkańców i turystów niemal w każdym wieku. Boisko o piaszczystym podłożu nie ogranicza uprawiania innych dyscyplin sportu, np. badmintona.

4. Szalet publiczny w systemie modułowym
Wnioskodawca: Piotr Kozioł
Koszt: 100.000,00 zł
Lokalizacja: przy ul. 1-go Maja 1, działka nr 224, obręb 0006

Budowa szaletu miejskiego przy Skwerze Ducha Gór, w ciągu ulicy 1 Maja u zbiegu z ulicą Turystyczną w systemie modułowym. Wyposażonej m. in. w system poboru monet, bezdotykową umywalnię z dyszą płynu dezynfekującego, drzwi stalowe, muszlę ze stali nierdzewnej — wszystko odporne na zniszczenie. Ze ścianami zewnętrznymi pokrytymi powłoką anty-graffiti. Projekt zakłada wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego.
Dopuszcza się budowę obiektu murowanego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia nieodbiegającego od wyposażenia obiektu gotowego w systemie modułowym, w koszcie zbliżonym lub niższym.
Aktualnie mieszkańcy i turyści spacerujący po mieście w okolicy Skweru Ducha Gór oraz ul. 1 Maja (jednej z najbardziej uczęszczanych w Szklarskiej Porębie) potrzeby fizjologiczne muszą załatwiać w toaletach tamtejszych lokalów gastronomicznych. Nie zawsze są one ogólnodostępne. Sytuacja w konsekwencji prowadzi do wielu naruszeń porządku poprzez zanieczyszczanie przestrzeni publicznej. Pogarsza się tym samym stan sanitarny i estetyczny najbardziej eksponowanej części miasta.

5. Wiaty przystankowe i zatoka autobusowa
Wnioskodawca: Janusz Lichocki
Koszt: 99.909,50 zł
Lokalizacja: przy ul. Górnej, działka nr 209/2, obręb 0002; przy ul. Piastowskiej, działka nr 177, obręb 0003

Budowa dwóch wiat przystankowych przy ul. Górnej na istniejących przystankach autobusowych. Po stronie numerów nieparzystych wymagać będzie utwardzenia terenu o pow. około 20m2. Dla drugiej strony ulicy wiata zlokalizowana byłaby przy istniejącym chodniku.
Budowa zatoki autobusowej przy ul. Piastowskiej w miejscu istniejącego przystanku autobusowego oraz budowa tam wiaty. Zatoka zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz skorygowana z przebiegiem chodnika.
Wiaty uzupełnione o wyposażenie przystanków w elementy małej architektury: kosze na śmieci oraz tablice informacyjne.
Brak wiat w tych miejscach obniża komfort korzystania z komunikacji zbiorowej.

Szczegóły projektów pod adresem www.BO.szklarskaporeba.pl