×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Szklarskiej Poręby 18 stycznia 2022 r. zarządzeniem nr 0050.752.2022 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie poprzez złożenie oferty do 21 lutego 2022 r.

Dokumenty:

1. Zarządzenie nr 0050.725.2022 Burmistrza Szklarska Poręby
2. Formularz oferty