×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość przez tworzenie nowych miejsc pracy

CONCEPT CAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w Partnerstwie z TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk z siedzibą w Łodzi realizuje program nr RPDS.08.03.00-02-0051/20 pt.: „Zdobądź samozatrudnienie – zrealizuj marzenia!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 „Samozatrudnienie, przedsiębiorczość przez tworzenie nowych miejsc pracy”.

Głównym celem głównym programu jest zaktywizowanie zawodowe osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 1.12.2021-30.4.2023.
Program obejmuje:
1. Wsparcie szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej realizowane przed rozpoczęciem działalności.
2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23050 zł netto.
3. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2600 zł. netto wypłacane przez 12 miesięcy.
Wsparcie towarzyszące:
– materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
– catering podczas szkoleń,
– zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń.

Program jest skierowany do 34 osób — 19 kobiet i 15 mężczyzn — w tym co najmniej do 14 osób zamieszkujących obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, należące do jednej z grup:
a) 25 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy — osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami
b) 9 osób pracujących, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu LUB zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Szczególne wsparcie kierowane jest do osób zwolnionych po 1 marca 2020 r.

Formularze zgłoszeniowe w ramach naboru będą przyjmowane od 12 do 25 stycznia 2022 roku.

BIURO PROJEKTÓW
ul. Brzozowa 3b/4
52-200 Wysoka
tel. 570-507-083
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Samozatrudnienie