×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Kolejny program usuwania azbestu w Szklarskiej Porębie

Przewiduje demontaż wyrobów azbestowych oraz ich transport i unieszkodliwienie. Prace będzie wykonywał podmiot wybrany w drodze przetargu. Program nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników.

Wniosek przystąpienia do programu, wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest, należy złożyć do 13 maja 2022 r. osobiście w Urzędzie Miejskim.

Informacje szczegółowe można uzyskać kontaktując się telefonicznie poprzez nr 757 547 737 lub osobiście w pokoju 3 UM.