×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Obwieszczenie Burmistrza Szklarskiej Poręby o poddaniu konsultacjom (1) projektu "Strategii zrównoważonego rozwoju dla miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2026"

Na podstawie art. 19a oraz art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2021 poz. 1057) informuję, że w dniach od 27 września 2020 r. do 5 listopada 2020 r. poddany będzie konsultacjom projekt "Strategii zrównoważonego rozwoju dla miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2026". Projekt strategii dostępny będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Szklarska Poręba. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w godzinach urzędowania. Spotkanie konsultacyjne podczas którego przeprowadzona zostanie dyskusja nad przyjętymi w projekcie strategii rozwiązaniami odbędzie się 6 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba o godzinie 11.

Zgodnie z art. 6 ust 5 z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2021 poz. 1057) możliwe jest składanie opinii do projektu strategii. Opinie w sprawie projektu strategii należy składać na piśmie do Burmistrza Szklarskiej Poręby, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 listopada 2021 r.

Opinie do projektu strategii mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Burmistrza Szklarskiej Poręby, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., w terminie do dnia 5 listopada 2021 r. Organem właściwym do przygotowania sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji jest Burmistrz Szklarskiej Poręby.

Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf

Strategia zrównoważonego rozwoju dla miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2026