×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Krajobraz jest jednym z najcenniejszych dóbr Szklarskiej Poręby

Uchwała XXXVIII/433/21 Rady miejskiej w Szklarskiej Porębie zwana dla uproszczenia krajobrazową to dokument regulujący przestrzeń miasta, ustalający zasady ekspozycji reklam zewnętrznych, szyldów, małej architektury, tzw. mebli miejskich, placów zabaw, ogrodzeń itp. Jego stosowanie poprawia wizerunek całego miasta.
Brak uregulowania prawnego tych kwestii prowadził do zjawiska zeszpecenia niektórych obszarów miasta, a to wywoływało wrażenie chaosu i zaburzało harmonię krajobrazu górskiej, wypoczynkowej miejscowości.

Aby zapobiec dalszej degradacji krajobrazu miejskiego, samorząd Szklarskiej Poręby podjął działania ku przywróceniu ładu i zastopowaniu egoistycznego zagarniania wspólnej przestrzeni. Konsekwentnie stosowane zasady przywrócą spójność wizerunkową miasta, a to znów korzystnie wpłynie na dobrostan mieszkańców i gości.
Podjęta uchwała ujednolica formy, lecz nie wprowadzają zakazu umieszczania np. reklam. Skłania jedynie do stosowania środków przekazu stonowanych, nie dominujących nad pozostałymi składnikami przestrzeni miejskiej. Także zachęca do używania materiałów trwałych, aby nie stawały się po krótkim czasie odpadami. Każdy przedsiębiorca ma teraz jasne wytyczne i pewność, że konkuruje z pozostałymi na równych zasadach.

Prace nad dokumentem trwały ponad 3 lata. W tym czasie odbyły się konsultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami działającymi na terenie miasta oraz 4 dyskusje publiczne. Przyjęte rozwiązania nie są zamkniętymi i powinny być przyczynkiem do stałego dialogu nad ciągłym dbaniem o miasto, jako wspólne dobro. Uchwałodawcy mają także nadzieję, że stale będzie się także zwiększać świadomość mieszkańców odnośnie wspólnej przestrzeni i będziemy mieć co raz większe baczenie na ład przestrzenny.

Dokument jest narzędziem do harmonizacji wizualnej ulic i placów. Reguluje:
1) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
2) gabaryty ww.,
3) standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być one wykonane.

W zakresie szyldów reguluje:
1) zasady i warunki ich sytuowania,
2) gabaryty oraz liczbę szyldów.
Mogą one być zamieszczane na nieruchomościach, w których podmiot prowadzi działalność, a zatem nie reguluje standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów.

Ustalone zasady zostały przyjęte dla całego obszaru miasta, jednak wprowadzono rozbicie na cztery strefy, w których pojawiają się różnice co do możliwości umieszczania, miejsca sytuowania i wielkości urządzeń.
Wszystkie nowe reklamy, szyldy muszą powstawać w zgodności z zapisami tego dokumentu. Natomiast dla istniejących przed uchwaleniem zasad, obowiązuje 24-miesięczny okres dostosowawczy.

Zrozumienie i stosowanie zasad ułatwia Podręcznik stosowania (do pobrania).

Jego karty można także zobaczyć poniżej:

uchwala_krajobrazowa-obszary.jpg

uchwala_krajobrazowa-mala_architektura.jpg uchwala_krajobrazowa-reklamy(obszar1).jpg uchwala_krajobrazowa-reklamy(obszar2).jpg uchwala_krajobrazowa-reklamy(obszar3).jpg uchwala_krajobrazowa-reklamy(obszar4).jpg

uchwala_krajobrazowa-ogrodzenia.jpg uchwala_krajobrazowa-szyldy(obszar1).jpg uchwala_krajobrazowa-szyldy(obszar2).jpg uchwala_krajobrazowa-szyldy(obszar3).jpg uchwala_krajobrazowa-szyldy(obszar4).jpg