×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Starosta karkonoski prosi o udostępnienie obszarów leśnych

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) w bieżącym roku w lasach wszystkich własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie — w cyklu 5-letnim (lata 2020-24) — opracowania pod nazwą Wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-24. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20 procent powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych, zakładanych na tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

Prace terenowe w każdym roku będą wykonywane: w czerwcu, w lipcu, w sierpniu i we wrześniu. Za realizację tego zadania na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej — Oddział w Brzegu.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nich zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej państwa.

Zwracam się z prośbą do właścicieli lasów położonych na terenie powiatu karkonoskiego o udostępnienie lasu na potrzeby przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych.

Starosta Karkonoski Krzysztof Wiśniewski,
Jelenia Góra, czerwiec 2021 r.