×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Pozostało jeszcze kilka dni na zgłoszenie pomysłu ciekawej inicjatywy społecznej

Nabór wniosków na granty w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska ogłosiła Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Skorzystać mogą grupy nieformalne. Finansowane są z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Aktualna edycja w szczególności poświęcona jest działaniom ekologicznym.
Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
· podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
· działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
· nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
· działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
· kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
· ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
· turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;
· działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
· przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
· działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
· działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
· działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
· inne.

1. Kto może starać się o dotację?
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja?
· Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.
· Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór?
Nabór wniosków trwa od 8 czerwca 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godziny 23:59, wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków: www.generator.malegranty.pl

5. Czas realizacji projektów?
Projekty można realizować w okresie od 10.07.2021 r. do 10.09.2021 r.

6. Jak się zgłosić?
a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl
b. wypełnij i złóż wniosek www.generator.malegranty.pl


Ostatnie spotkania informacyjne (on-line) 16 czerwca, o godz. 15 na Facebooku DMG: www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

Więcej informacji na www.malegranty.pl
 Kontakt z zespołem Dolnośląskich Małych Grantów w godzinach 10-18 od poniedziałku do piątku):
z koordynatorką Marią Miką, tel. 602 376 974, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
z opiekunką merytoryczną Martą Michałowską, tel. 538 443 838, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
z opiekunką merytoryczną Urszulą Bandurowską, tel. 721 021 990, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
z opiekunką merytoryczną Darią Sudoł, tel. 600 916 306, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: DFOP