×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza na Jarmark Świętojański

Lokalnych i lokalne:
• artystów i artystki
• rzemieślników i rzemieślniczki
• rękodzielników i rękodzielniczki

Do udziału w jarmarku lokalnych produktów podczas w przepięknym miejscu Szklarskiej Poręby – Ogrodzie Ducha Gór.

UDZIAŁ BEZPŁATNY. Warunkiem jest akceptacja regulaminu i wysłanie zgłoszenia (podpisany skan) w terminie do 20 czerwca.

Jarmark organizowany jest w ramach wydarzenia „PRZESILENIE LETNIE”, które odbędzie się w „Ogrodzie Ducha Gór” 26 czerwca 2021 roku w Szklarskiej Porębie w godzinach 1530-22.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.