×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Jest sobota, są porządki! Sprzątanie miasta połączone z relaksem

Miasto Szklarska Poręba wespół z partnerami: Nadleśnictwem Szklarska Poręba, kołami łowieckimi ŁOWIEC z Wrocławia oraz JELEŃ i GŁUSZEC z Jeleniej Góry, Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej, szklarskporębskim oddziałem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszeniem, a także Związkiem Gmin Karkonoskich, zorganizowało w ubiegłą sobotę wiosenne sprzątanie. Czas był najwyższy, lecz przez niezbyt przyjazną aurę i ograniczenia pandemiczne nie można było zrobić tego wcześniej.
Koordynatorzy akcji: Elżbieta Drożniak, Magdalena Zajączkowska i Artur Maćkowiak — urzędnicy z Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej urzędu miejskiego, wytypowali 12 rewirów do sprzątania. Każda z grup otrzymała wodę, rękawiczki i worki na śmieci, które po złożeniu w umówionych miejscach (ponad 50) zostały odebrane przez MZGK.

Majówkabezśmieciówka

W kilka przedpołudniowych godzin 101 ochotników zebrało około 25 m3 wszelkiej maści rzeczy, których miejsce jest na składowisku odpadów, a nie w lasach i na trawnikach. Nieodmiennie pośród setek butelek plastikowych i szklanych, najróżniejszych opakowań po przekąskach i słodyczach, poza wszelkimi śmieciami pochodzącymi od mieszkańców i turystów, uczestnicy akcji znajdowali cięższy kaliber: części samochodowe, meble, ubrania i rozmaite elementy sprzętów domowych i użytkowych.
To zdumiewające, jak wiele trudu ludzie wkładają w to, by coś wyrzucić do lasu. Niepojętym pozostaje fakt, dlaczego che im się wyrzucać to wszystko do przysłowiowego lasu, zamiast do koszów i kontenerów. Przerażające jest zwłaszcza, kiedy robią to mieszkańcy, bo staropolskie porzekadło mówi, iż zły to ptak, co własne gniazdo kala. Nawet niższego rzędu zwierzęta wiedzą, że nie zanieczyszcza się przestrzeni, w której bytuje. A człowiek potrafi, a wydaje się nawet, że lubi!

Majówkabezśmieciówka

Po sprzątaniu, nieco zmęczeni, ale zadowoleni z siebie, ochotnicy spotkali się wczesnym popołudniem w parku miejskim przy ul. Mickiewicza. Przygotowany przez leśników i myśliwych piknik z ogniskiem i poczęstunkiem składał się z pożywnej grochówki, smakowitych kiełbasek (podarowanych przez gospodarza Izerskiej Chaty) oraz mieszkańca lasu uduszonego w kaszy gryczanej — dzika ufundował ZO Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze. Gospodarstwo Rybackie RUDA ŻMIGRODZKA częstował zaś ochotników 20 kilogramami wędzonych ryb.

Majówkabezśmieciówka

Ponieważ nie samą strawą człowiek żyje, a dzień sprzyjał wybitnie edukacji, myśliwi z KŁ GŁUSZEC zainteresowali najmłodszych uczestników sprzątania planszami o zwierzętach, kołem fortuny z nagrodami i leśnymi kolorowankami. Ciekawie opowiadali dzieciom o zwierzętach zamieszkujących lasy i pola.
Majówka Bezśmieciówka udała się więc przednio. Tereny zielone posprzątane, a ochotnicy rozeszli się do domów z poczuciem dobrze spędzonej soboty.

Worki na odpady, woda, rękawice oraz napoje i łakocie dla dzieci zakupiły: Nadleśnictwo Szklarska Poręba, ZO PZŁ w Jeleniej G. oraz koła łowieckie.