×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Webinar Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Możliwości pozyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej ze środków UE przedstawi PIFE na informacyjnym spotkaniu on-line. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach wszystkich grup wiekowych — zarówno młodzi do 29 roku życia pozostający bez pracy, jak osoby powyżej 30 roku życia.

Spotkanie internetowe odbędzie się 27 maja 2021 r. poprzez platformę ZOOM. Zgłoszenie na spotkanie należy przesłać na adres: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 26 maja 2021 r. Po rejestracji adres e-poczty odesłane będzie potwierdzenie udziału i odnośnik do spotkania. Osoby z niepełnosprawnościami powinny przesłać informację organizatorowi o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. W razie problemów technicznych, konieczny kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarze jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Organizator do udziału zapraszają osoby:
• bezrobotne lub bierne zawodowo do 29 roku życia, niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły pracę po 30 marca 2020 roku
• powyżej 30 roku życia spełniające jeden z warunków:
• pozostające bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 50 lat i więcej, kobiety, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz z niskimi kwalifikacjami
• imigranci oraz reemigranci
• ubogie pracujące
• odchodzące z rolnictwa
• zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno–prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Webinar odbędzie się we czwartek 27 maja 2021 r. w godz. 12-1330

Program

godz. 12-1215
Wprowadzenie: źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

godz. 1215–1245
MSP 2.0 Młodzi świetni przedsiębiorcy — program w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dla osób do 29 roku życia (Fundacja Incept)
Dotacja — skuteczna aktywizacja — program w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dla osób do 29 roku życia — Fundacja Conceptus

godz. 1245–1315
Absens Arens — program w ramach działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dla osób powyżej 30 roku życia - stowarzyszenie Euro-Concret
Stan realizacji projektu  KREATOR — programu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dla osób do 29 roku życia — stowarzyszenie Euro-Concret

godz. 1315-1330
Pytania i odpowiedzi

Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  z siedzibą przy ul. Bankowej 27; tel. 756 199 744, 756 199 745, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

UE Pomoc Techniczna