×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓR zbiera opinie o Karkonoskiej Marce Lokalnej
Dlatego organizacja prosi nas wszystkich — mieszkańców, ale i gości naszego subregionu — o wypowiedź poprzez ankietę. Jej wypełnienie zajmuje zaledwie 10 min., a zebrana od ankietowanych wiedza niezwykle przysłuży się i marce, i dobrostanowi naszej krainy.

Karkonoska Marka Lokalna od 2015 r. służy promocji wysokiej jakości produktów lokalnych i usług oferowanych w Krainie Ducha Gór.
Podnosi prestiż subregionu, ale zarazem musi być rozpoznawalna przez samych mieszkańców, aby się z nią identyfikowali. Produkty i usługi, z których możemy być dumni, prezentowane są w katalogu Skarbie Ducha Gór.
Rozpowszechniając KML wszyscy możemy wspierać lokalnych producentów, rzemieślników i artystów, pracujących na rzecz Krainy Ducha Gór.

Badanie realizowane jest w ramach projektu współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: LDG PDG