×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

II Ogólnopolski konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
Konkurs ma także popularyzować wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.
Tegoroczna edycja konkursu nawiązuje do 30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi. Dlatego jej hasło to BEZPIECZNIE NA WSI MAMY —OD 30 LAT Z KRUS WYPADKOM ZABIEGAMY.

Prace konkursowe wraz załącznikami do regulaminu konkursu należy przesłać do 9 kwietnia 2021 r. na adres: rymowankakrus.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej KRUS.gov.pl .

Źródło: KRUS O/Wrocław