×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju obowiązuje jednolity system segregacji odpadów. Minister Środowiska chcąc poprawić efektywność segregacji odpadów zobligował obywateli do oddzielania odpadów na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne. W Szklarskiej Porębie z uwagi na fakt, iż do końca roku obowiązuje dotychczasowa umowa na odbieranie odpadów, nowe przepisy obowiązywać będą od 1 stycznia 2018 r. Do tego czasu wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość i kolorystykę pojemników  przeznaczonych do segregowania odpadów, tj.:

  • szkło – pojemnik/worek koloru zielonego,
  • papier – pojemnik/worek koloru niebieskiego,
  • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek koloru żółtego,
  • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek koloru brązowego.

Oprócz tego Minister Środowiska Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów nakazał oznaczyć dotychczasowe pojemniki w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 1 lipca 2017 r. Wobec tego firma odbierająca obecnie odpady z terenu miasta dostarczy wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarowali zbiórkę selektywną odpowiednie naklejki, którymi trzeba będzie oznakować pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych.

Ulotka do pobrania [1.9 MB]