×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

18 lipca 2017 r. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie zawarto porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu a Miastem Szklarska Poręba. Porozumienie podpisali Mirosław Graf – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba oraz płk SG Marek Woszczatyński – Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca polegająca na  inicjowaniu i organizowaniu międzyinstytucjonalnych działań edukacyjnych i profilaktycznych zmierzających do wzajemnej wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności w zakresie ustawowych zadań Stron, a także wspieraniu działalności rozwijającej świadomość narodową, obywatelską  i kulturową.

  • Hits: 478
  • Hits: 2278
  • Hits: 337