Rząd wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wprowadzono jednolity formularz zgłoszeniowy dotyczący zakładania firm przez osoby fizyczne. Szef rządu podkreślił, że będzie to realizacja zasady „jednego okienka”. – Przedsiębiorca zamierzający założyć firmę będzie wypełniał tylko jeden wniosek zamiast obecnych czterech – poinformował Donald Tusk. (więcej)

Ważne! Zamieszczony dokument jest skanem z Dziennika Ustaw. Oficjalne druki wniosku zamieszczone zostały w Dzienniku Ustaw nr 50 poz 399. Schemat elektronicznego wzoru wniosku zostanie opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów CRD na platformie ePUAP  www.crd.gov.pl po ogłoszeniu aktów normatywnych.

Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej