×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Spotkanie w sprawie prezentacji koncepcji budowy Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie-JakuszycachW dniu 17.05.2017 w Hotelu Biathlon Sport&Spa obyło się spotkanie w sprawie prezentacji koncepcji budowy Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Miasta Szklarska Poręba, mieszkańcy, przedstawiciele bazy noclegowej oraz atrakcji turystycznych, przedstawiciele Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A., Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.,ETC Architekci Sp. z o.o.

Poniżej przestawiamy relację ze spotkania:

 1. Prezentacja
  1. Burmistrz Miasta Szklarska Poręba powitał zebranych oraz potwierdził cel spotkania – prezentację koncepcji realizacyjnej programowo-przestrzennej Projektu DCS. O wprowadzenie do tematu został poproszony Prezes DPIN, Pan Sebastian Kącki.
   Prezes DPIN wprowadził zgromadzonych w cele i ogólne założenia przedsięwzięcia na podstawie planu zagospodarowania terenu nowej koncepcji. Przeznaczeniem obiektu będzie funkcja usługowa do obsługi cyklicznych masowych imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. W celu zachowania najwyższej jakości obsługi, obiekt będzie wykorzystywany całorocznie z przeznaczeniem obsługi ruchu turystycznego i organizacji szkoleń. Rozpoczęcie przetargu na generalne wykonawstwo planowane jest na grudzień 2017, czas realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2019 roku. DPIN jako instytucja podlegająca pod Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zamierza finansować Przedsięwzięcie m. in. z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
   Szczegółowe rozwiązania przedstawił Projektant obiektu i towarzyszącej infrastruktury, Pan Marek Romaniszyn. Prezentacja zawierała plan zagospodarowania terenu w wersji zimowej oraz letniej, rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje i wizualizacje. Projektant podkreślił przejęcie przez budynek funkcji stacji kolejowej i zgodność zaprojektowanego obiektu z założeniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakończenie prezentacji stanowiło przejście z perspektywy człowieka przez model 3D budynku DCS.
   Po części prezentacyjnej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do zadawania pytań precyzujących zagadnienia koncepcji realizacyjnej programowo-przestrzennej.
 2. Dyskusja
  1. P: Czy obiekt będzie ogrodzony płotem?
   Odp.: Nie przewiduje się ogrodzenia wokół całego terenu DCS.
  2. P: Jaka jest planowana funkcja na boisku wielofunkcyjnym zimą? Czy zimą zawsze będzie to parking dla autobusów?
   Odp.: Boisko wielofunkcyjne stanowi miejsce do obsługi wozów transmisyjnych w czasie zawodów zimowych. Poza zawodami boisko nie jest przeznaczone na konkretną funkcję, może stanowić miejsce zimowej rekreacji dla dzieci.
  3. P: Gdzie planowana jest lokalizacja magazynu śniegu?
   Odp.: Wielkość i lokalizacja magazynu śniegu obecnie są na etapie uzgadniania, określane są potrzeby, na podstawie których powstaną wytyczne dla projektanta.
  4. P: Czy rolkostrady powstaną tylko na płaskim terenie Polany Jakuszyckiej?
   Odp.: Nachylenia będą skoordynowane z wymaganiami związków sportowych, tak aby mogły stanowić miejsce treningów dla rolkarzy.
  5. P: Czy będą mogły odbywać się zawody biathlonowe w okresie letnim?
   Odp.: Rolkostrady planowane są wyłącznie na terenie objętym projektowaniem, ograniczają się więc do Polany Jakuszyckiej, nie będzie możliwości zorganizowania letnich zwodów biathlonowych.
  6. P: Jak realizowane będzie naśnieżanie?
   Odp.: Prowadzone są rozmowy z firmami oferującymi sprzęt do naśnieżania, w celu analizy zagadnienia. Obecny etap nie obejmuje realizacji naśnieżania, przewidywana jest jedynie gwarancja organizacji imprez masowych. Zagadnienie naśnieżania do celów rekreacyjnych zostanie opracowane odrębną procedurą. Podjęte obecnie działania równoległe są przygotowaniem do wydania wytycznych pod działania przyszłe.
  7. P: Czy lokalizacja w nowym budynku dworca kolejowego jest już potwierdzona?
   Odp.: Tak, lokalizacja jest uzgodniona z DSDiK.
  8. P: Czy obecny przystanek kolejowy będzie zlikwidowany?
   Odp.: Tak, zostanie przeniesiony na wysokość projektowanego budynku.
  9. P: Czy będzie zapewniona obsługa podróżnych w nowym budynku?
   Odp. Tak, zakłada się pełną obsługę podróżnych, poczekalnię, kasę biletową, toalety.
  10. P: Jak będzie wyglądało parkowanie na terenie Polany Jakuszyckiej?
   Odp.: Na terenie Polanie Jakuszyckiej nie ma miejsca na zorganizowanie naziemnego parkingu, dlatego Projektanci zaproponowali parking pod boiskiem sportów zimowych. W czasie zawodów zimowych stanowi miejsce postoju busów dla zawodników. Ze względu na takie warunki, razem z UM Szklarska Poręba, analizowane są możliwości organizacji systemu park&ride. Burmistrz Miasta Szklarska Poręba, Pan Mirosław Graf, wyraził nadzieję, że nastąpi zmiana myślenia o Polanie Jakuszyckiej w kwestii dostępności dla turystów oraz mieszkańców. Umiejscowienie dworca kolejowego w budynku, z punktu widzenia dostępności dla turystów, pozwoli na odciążenie Polany Jakuszyckiej z ogromnej ilości samochodów osobowych, a tworzenie kolejnych miejsc parkingowych, przy braku infrastruktury towarzyszącej, nie przyniesie oczekiwanego efektu poprawy dostępności.
  11. P: Ile miejsc parkingowych planuje się w parkingu podziemnym?
   Odp.: W czasie zawodów nie planuje się miejsc parkingowych dla kibiców na terenie Polany Jakuszyckiej, poza zawodami 200 miejsc parkingowych.
  12. P: Jak z drogi krajowej dostać się pod wejście główne budynku?
   Odp.: Dojście piesze do wejścia głównego zrealizowano na działce DCS, po przejściu przez tory, wzdłuż peronu kolejowego.
  13. P: Naprzeciwko głównego wejścia nie będzie pasów dla pieszych przez drogę krajową?
   Odp.: Nie jest planowane zachowanie obecnego przejścia przez tory na wysokości wejścia głównego.
  14. P: Droga do budynku jest długa czy nie można tego lepiej zorganizować?
   Odp.: Przechodzenie przez drogę krajową musi zostać uporządkowane, poprawie musi ulec bezpieczeństwo pieszych. Na bieżąco Projekt jest konsultowany z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei (DSDiK), w ich opinii obecnie prezentowane rozwiązanie jest bezpieczne. DSDiK przeprowadziło badania ruchu samochodowego w rejonie Polany Jakuszyckiej, które wskazują na spadek ilości samochodów.
  15. P: Jaka będzie długość pętli boiska wielofunkcyjnego?
   Odp.: 200 m wokół, 60 m dystans w linii prostej.
  16. P: Jaki jest cel lokalizacji sali sportowej, jeśli nie można organizować zawodów?
   Odp.: Według wymagań FIS i IBU potrzebna jest sala o zadanej powierzchni dla organizatorów, poza zawodami salę o takiej powierzchni można wykorzystać na cele treningowe. Poza zasięgiem znajduje się utworzenie na Polanie Jakuszyckiej sali sportowej z trybunami, w której mogłyby odbywać się zawody, jednak Pełnowymiarowa sala sportowa z trybunami jest zlokalizowana w Szklarskiej Porębie.
  17. P: Co z innymi dyscyplinami np. triathlonem? Basen nie będzie mógł być wykorzystywany do organizacji zawodów?
   Odp.: Projekt uwzględnia wymagania IBU i FIS, nie będzie mógł być dostosowany na pewno do organizacji zawodów wszystkich dyscyplin. Basen może być wykorzystywany do celów treningowych.
  18. P: Co z innymi dyscyplinami np. triathlonem? Basen nie będzie mógł być wykorzystywany do organizacji zawodów?
   Odp.: Projekt uwzględnia wymagania IBU i FIS, nie będzie mógł być dostosowany na pewno do organizacji zawodów wszystkich dyscyplin. Basen może być wykorzystywany do celów treningowych.
  19. P: Jakie atrakcje przewidziane są dla dzieci?
   Odp.: Dzieci będą wymagały szczególnej uwagi. Trasy biegowe są długie, nie zawsze przeznaczone do podróżowania przez dzieci, warto pomyśleć o rodzaju opieki dziennej. Taką funkcję mogłoby pełnić interaktywne muzeum w połączeniu z aktywnością sportową na terenie boiska wielofunkcyjnego.
  20. P: Czy na terenie będzie darmowe WI-FI?
   Odp.: Na terenie Polany Jakuszyckiej planowany jest światłowód pod opieką operatora sieci, będzie więc funkcjonował szerokopasmowy Internet.
  21. P: Jakie będzie oświetlenie stadionu i strzelnicy?
   Odp.: Oświetlenie może być na obecnym etapie rozważane tylko na terenie Polany Jakuszyckiej. Zarówno boisko, jak i strzelnica, na czas zawodów muszą mieć zapewnione parametry spełniające wymogi do organizacji imprez masowych. W warunkach codziennego użytkowania, oświetlenie będzie, ale musimy uwzględnić funkcjonowanie Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. Nad uzgodnieniem rozwiązań pracują Projektanci m.in. lampy z zastosowaniem strumienia światła skierowanego w dół.
  22. P: Pamiętajmy, że Polana Jakuszycka to przede wszystkim trasy biegowe, które są zasługą Pana Juliana Gozdowskiego, budowany budynek będzie stanowił tylko wartość dodaną do tras biegowych.
   Odp.: Oczywiście budynek DCS powstaje, aby zapewnić odpowiednie zaplecze dla sportowców i turystów korzystających z tras biegowych.
  23. P: Ile pociągów będzie kursowało na Polanę Jakuszycką?
   Odp.: Na chwilę obecną planowane jest połączenie kolejowe i trwają symulacje, jak mógłby wyglądać taki ruch kolejowy. Wiadome jest, że staraniem DPIN będzie zapewnienie komunikacji także bezpośrednio z Wrocławia.
  24. P: Jak będzie wyglądać obsługa turystów przyjeżdżających autem osobowym?
   Odp.: W parkingu podziemnym, oczywiście poza czasem zawodów, będzie do dyspozycji 200 miejsc parkingowych, natomiast zachęcamy do zmiany nastawienia, że na Polanę Jakuszycką koniecznie trzeba dostać się własnym samochodem osobowym. Ideą inwestycji jest uporządkowanie napływu aut osobowych, bez utrudnień z dostępnością Polany dla turystów. Pomysł park&ride jest funkcjonującym na świecie systemem, który po wypróbowaniu, jest oceniany przez użytkowników pozytywnie. Proszę wziąć pod uwagę, że w budynku do dyspozycji będą szatnie z prysznicami, które mamy nadzieję, znajdą zastosowanie nie tylko w czasie zawodów, ale także dla wszystkich turystów.
  25. P: Jak będzie wyglądała dostępność tras w trakcie budowy?
   Odp.: Za organizację budowy oraz koordynację ze Stowarzyszeniem Biegu Piastów w zakresie organizacji Biegu Piastów odpowiedzialny będzie zatrudniony już na obecnym etapie Inżynier Kontraktu.
  26. P: Jak będzie wyglądało połączenie drogi na Orle z nowym obiektem?
   Odp.: W obecnie zaprezentowanej koncepcji obiekt skomunikowany jest właśnie z drogi na Orle, która będzie wymagała przebudowy, ponieważ posiada nieprawidłowy kąt nachylenia względem torów kolejowych. Wjazd na Orle jest w pobliżu mostu, którego przebudowa także jest problematyczna. Biorąc pod uwagę dwa powyższe argumenty, sprawdzana jest możliwość lokalizacji prostopadłego zjazdu do drogi krajowej.
  27. P: Jak zostanie rozwiązany problem kanalizacji?
   Odp.: W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, został zatrudniony specjalista do spraw środowiskowych, Pan Marek Mielczarek. Obecnie Polana Jakuszycka jest w sposób niekontrolowany w pewnym stopniu środowiskowo degradowana. Rozważano lokalizację oczyszczalni ścieków, ale w perspektywie dłuższego czasu użytkowania obiektu, nie będzie ona korzystna dla środowiska. Wspólnie z Miastem Szklarska Poręba procedowana jest lokalizacja kolektora ściekowego, aby umożliwić odpływ ścieków nie tylko z DCS, ale i okolicznych zabudowań. Napotkanym obecnie problemem jest natomiast kwestia odprowadzenia wód opadowych, dlatego planowane jest jej magazynowanie na terenie Polany Jakuszyckiej, aby zachować bilans obszarowy.
  28. P: Jakie są plany przeciwdziałania zagrożeniom przyrodniczym?
   Odp.: W istniejącym na terenie Polany Jakuszyckiej planie miejscowym określono jasno wytyczne, jak należy postępować lokując tutaj nowy budynek, trzymamy się tego. Planujemy monitorowanie gatunków. Na bieżąco monitorujemy wątpliwości RDOŚ pojawiające się w trakcie procedury. Planujemy, że inwestycja umożliwi opanowanie, uporządkowanie, kontrolę i monitoring obecnych aktywności sportowych i turystycznych na Polanie funkcjonujących w rzeczywistości chaosu infrastrukturalnego i przestrzennego, co w efekcie przyniesie pozytywne skutki także, a może przede wszystkim dla środowiska.
  29. P: W Jakuszycach okresowo brakuje wody, czy są w stanie Państwo zagwarantować, że wody nie zabraknie na skutek lokalizacji obiektu takiej skali?
   Odp.: Uzyskaliśmy z Karkonoskiego Systemu Wodociągów zapewnienie dostawy 50m3 wody, myślimy nad wykonaniem dodatkowych ujęć, które w opinii specjalisty do spraw środowiskowych są realne. Projektanci pracują także nad rozwiązaniem zagadnienia retencjonowania wody opadowej w celu jej ponownego wykorzystania, wody nie powinno zabraknąć.
  30. P: Ile zaprojektowano stanowisk strzelniczych na strzelnicy?
   Odp.: Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektowano 30 stanowisk strzelniczych. Sytuacja przepisów IBU jest monitorowana, tak aby na bieżąco wprowadzać ewentualne zmiany do Projektu.
  31. P: Jaka będzie dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych?
   Odp.: Zakładamy, że wszystkie usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.
  32. P: Na terenie Polany Jakuszyckiej znajdują się wieże transmisyjne, co się z nimi stanie?
   Odp.: Kwestia wież transmisyjnych jest skomplikowana. Na pewno wieża czarna na terenie Polany będzie wymagała szczegółowych ustaleń, ze względu na obowiązującą umowę. Organizacja imprez masowych jest natomiast kwestią istotną dla nas wszystkich i Sebastian Kęcki wyraził nadzieję, że uda się przeprowadzić polubowne rozmowy w celu przeniesienia czarnej wieży przed rokiem 2023.
  33. P: Wyjaśniona została kwestia likwidacji miejsc parkingowych, ale czy przy drodze krajowej planowana jest realizacja chodnika?
   Odp.: Na terenie Polany Jakuszyckiej ruch pieszy zakłada się wzdłuż torów poprzez chodnik i peron kolejowy. W kwestii chodnika przy drodze krajowej musi wypowiedzieć się zarządca drogi – GDDKiA.
  34. P: Czy będzie możliwe dostać się bezkolizyjnie na Polanę Jakuszycką z hotelu Biathlon?
   Odp.: Prowadzone są rozmowy na ten temat, tworzone są koncepcje rozwiązań drogowych. Będziemy obserwować dalsze losy uzgodnień.
  35. P: Państwo są nastawieni na obsługę podróżnych przyjeżdżających na Polanę Jakuszycką koleją, co z infrastrukturą dla samochodów osobowych, czy nie chcą Państwo przemyśleć organizacji większej ilości miejsc parkingowych. Co stanie się w przypadku braku porozumienia z koleją?
   Odp.: Nie ma niebezpieczeństwa niedogadania się z koleją, obsługą połączenia będzie zajmować się DSDiK, która podobnie jak DPIN również podlega pod UMWD. Park&ride jest dla dużą szansą uporządkowania sytuacji. Udział UM Szklarskiej Poręby będzie w przedsięwzięciu znaczny, obecnie już trwają analizy organizacji miejsc postojowych przy przystankach kolejowych np. na Osiedlu Huty.
  36. P: Co z przejazdami busami? Może komunikacja bezpłatna na linii Szklarska Poręba – Jakuszyce?
   Odp.: Kwestia busów jest do rozważenia.
  37. P: Narciarze w sezonie powodują duże zamieszanie w Szklarskiej Porębie czy podjęte środki będą wystarczające, aby zapewnić większy komfort życia mieszkańcom? W ciągu tygodnia narciarze nie są tak kłopotliwi, jak w weekendy.
   Odp.: Podjęte działania mają na celu uporządkowanie kwestii napływu narciarzy.
  38. P: Być może warto na wylocie drogi kierunku Polany Jakuszyckiej postawić znaki o dostępności miejsc parkingowych na Polanie, aby wiedzieć, że należy już skorzystać z innego parkingu i dojechać pociągiem?
   Odp.: Rozwiązanie warte uwagi. Ponadto w ramach inwestycji planowane jest wykonanie tras spacerowych dla turystów łączących Szklarską Porębę (Huta i Biała Dolina) z Polaną Jakuszycką.
  39. P: W rejonie Polany Jakuszyckiej często zdarza się przechodzenie przez drogę krajową w miejscach niedozwolonych, stanowi to zagrożenie dla turystów, jak będzie rozwiązany ten problem?
   Odp.: Projekt DCS służy uporządkowaniu napływu turystów, ale za drogę krajową odpowiada zarządca drogi, GDDKiA. Trwają rozmowy na linii UM Szklarska Poręba – GDDKiA w celu uporządkowania sytuacji. Na spotkaniu obecny Kierownik GDDKiA w Lubaniu, Pan Andrzej Nowak, potwierdził wolę współpracy w celu wyznaczenia lokalizacji pasów dla pieszych na drodze krajowej nr 3 na wysokości Polany Jakuszyckiej.
 3. Zakończenie
  1. Burmistrz Miasta Szklarska Poręba, Pan Mirosław Graf, podziękował uczestnikom spotkania za przybycie i zaangażowanie w rozmowę. Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach jest szansą na stworzenie nowoczesnej bazy sportowej, edukacyjnej i rekreacyjnej, będzie także okazją do uporządkowania i zmodernizowania istniejącej infrastruktury technicznej na Polanie Jakuszyckiej. Uczestnicy spotkania przyjęli do akceptującej wiadomości zaprezentowaną koncepcję ośrodka.

Protokół ze spotkania [434.99 KB]

 • Hits: 12704
 • Hits: 680
 • Hits: 642
 • Hits: 656
 • Hits: 655