×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Konkurs „MÓJ KRZEW, MOJE DRZEWO 2017”Pomóż upiększyć nasze miasto biorąc udział w konkursie Burmistrza Szklarskiej Poręby
„MÓJ KRZEW, MOJE DRZEWO”

Celem konkursu jest propagowanie idei dbałości o zasoby przyrodnicze naszego miasta poprzez promocję działań korzystnych dla drzew i krzewów stanowiących własność prywatną, mających istotny wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby.

Konkurs polega na wyłonieniu drzew/krzewów o wyjątkowej budowie, rozmiarach, wartości kulturowej, czy posiadających ciekawą historię lub inne niewymienione wyżej walory.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szklarska Poręba, ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, w godzinach 8.00-15.00 bądź listownie, z dopiskiem: KONKURS „MÓJ KRZEW, MOJE DRZEWO”.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2017 r.
Zgłoszone obiekty należy udostępnić do oceny do 16 czerwca 2017 r.
Ocena drzew i krzewów biorących udział w konkursie zostanie dokonana najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. (w zależności od liczby zgłoszeń).

Laureaci miejsc 1 – 3 otrzymają nagrody rzeczowe, ponadto nagrodzeni zostaną wyjazdem do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Szklarskiej Poręby.

Regulamin do pobrania [61.83 KB]
Karta zgłoszenia do pobrania [26 KB]
Plakat do pobrania [554.26 KB]