×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie  im Jana I. Sztaudyngera realizowany jest projekt „Warto iść dalej”. Projekt ten dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do uczniów i nauczycieli Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Podstawowym jego celem jest zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 70 uczniów/uczennic GMS i LOMS oraz rozwijanie kompetencji kluczowych: matematyczno- przyrodniczych, społeczno- ekonomicznych, informatycznych, postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniów uzdolnionych, uczniów wykazujących braki i problemy w realizacji podstawy programowej). Całkowita wartość projektu to 210 663,38 zł, a w ramach dofinansowania unijnego pozyskano kwotę 199 613,38 złotych.

W ramach projektu zaplanowano realizację 4 warsztatów rozwijających kompetencje uczniów, realizację 1 interdyscyplinarnego i międzyszkolnego projektu edukacyjnego, doposażenie 6 pracowni (matematycznych i przyrodniczych) w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, programu stypendialnego dla 5 uczniów/uczennic SMS (troje gimnazjalistów i dwoje licealistów), 3 szkoleń doskonalących dla nauczycieli.

Jesteśmy już na półmetku naszego projektu. Zakończyliśmy realizację zakupów, nasza szkoła doposażona została w ramach projektu w wysokiej klasy sprzęt multimedialny: zakupiliśmy 18 laptopów, trzy tablice multimedialne, rzutniki, wizualizer o łącznej wartości ponad 60 tysięcy zł. Doposażone w pomoce dydaktyczne zostały pracownie: biologiczna (między innymi wysokiej klasy kamera mikroskopowa, gabloty ekspozycyjne), geograficzna (zestaw pomocy związanych z geologią, kompasy, GPS, kamera cyfrowa) i chemiczna (zestawy odczynników, instrumenty do badania gleby i wody). Zakupiony sprzęt po zakończeniu projektu wykorzystywany będzie w codziennej pracy dydaktycznej. W jesiennych wyjazdach terenowych w ramach Interdyscyplinarnego, międzyszkolnego projektu edukacyjnego: Rzeka Kamienna- środowisko przyrodnicze na wybranym odcinku wzięło udział 20 uczestników, a łącznie odbyło się 29 godzin zajęć. Zebrany materiał został już częściowo przebadany i opracowany przez uczestników zajęć. Aktywnie pracują również uczestnicy Warsztatów matematycznych dla uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego oraz na Warsztatów z fizyki z elementami matematyki dla uczniów/uczennic LOMS. Odbyło się już 30 godzin zajęć. Część zajęć miała charakter e-learningowy z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i platformy edukacyjnej Fronter.  Gimnazjaliści rozwijają swoje kompetencje matematyczne na Warsztatach matematycznych dla uczniów/uczennic Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Odbyło się już 20 godzin zajęć. Uczniowie wykorzystują w pracy na zajęciach zakupiony sprzęt i oprogramowanie (podręczniki multimedialne). Kontynuowane są również Warsztaty rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne. 70 uczniów/uczennic naszego GMS i LOMS rozwija w ich trakcie swoje umiejętności społeczne i interpersonalne. Odbyło się już 30 godzin zajęć. W ramach projektu przeszkolonych zostało 20 trenerów i wychowawców internatów. 5 godzin warsztatów poświęconych zostało na rozwijanie kompetencji społeczno- emocjonalnych niezbędnych w pracy trenerskiej i wychowawczej. W szkoleniach biorą również udział nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Odbyły się już warsztaty poświęcone wykorzystaniu w pracy dydaktycznej tablicy multimedialnej. Przed nauczycielami jeszcze szkolenia z pracy na platformie edukacyjnej. W ramach projektu przyznano 5 stypendiów naukowych, 3 dla uczniów/uczennic gimnazjum i 2 dla uczniów/uczennic liceum. Stypendyści są w trakcie realizacji swoich Indywidualnych Programów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, których efekty będą prezentowane w pod koniec roku szkolnego. Trzy projekty dotyczą pogłębiania umiejętności językowych, jeden dotyczy informatyki i jeden chemii/biologii.
W najbliższym czasie w ramach projektu realizowane będą kolejne zajęcia matematyczne i fizyczne. Już na początku kwietnia uczestnicy tych zajęć (i dodatkowo uczestnicy projektu interdyscyplinarnego) wyjadą na trzydniowe warsztaty naukowe do Warszawy. W kwietniu odbędą się również kolejne warsztaty terenowe poświęcone badaniu środowiska przyrodniczego rzeki Kamiennej. Kontynuowane będą również warsztaty psychologiczne.

Projekt „Warto iść dalej” jest w ostatnich latach czwartym  projektem, na który w ZSO i MS pozyskano środki zewnętrzne z MEN i UE. Łączna kwota dofinansowań  sięga blisko 1 miliona złotych. Pozwala to na systematyczne  podnoszenie poziomu nauczania w szkołach naszego Zespołu. W tym roku nasze Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny znalazło się na liście 500 najlepszych szkół ogólnokształcących w Polsce według magazynu „Perspektywy”, sklasyfikowano nas na 290 miejscu. Ten najważniejszy ranking szkół średnich opiera się głównie na badaniu wyników matur. W naszym regionie wyżej sklasyfikowane zostało tylko LO nr 1 w Jeleniej Górze- „Żerom” (miejsce 99), daleko z tyłu pozostało LO nr 2 w Jeleniej Górze– „Norwid” (miejsce 444). Bogate zaplecze dydaktyczne, wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna, możliwość wszechstronnego rozwoju naszych uczniów i wychowanków to niewątpliwe atuty Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego zwłaszcza w obliczu nadchodzących zmian  ”reformy edukacji”.

Krystyna Perz
Krzysztof Grabski

Artykuł ZSO i MS realizacja projektu Warto iść dalej