×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
(terminy składania dokumentów)
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 2
w Szklarskiej Porębie

UWAGA !
W  PRZYPADKU REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
- obowiązują te same terminy

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
  17.02.2017 r.   Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
20.02.2017 03.03.2017 W godzinach pracy przedszkola. Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018  w formie papierowej.
Rekrutacja
      UWAGA!
Wniosek należy wydrukować i dostarczyć do placówki.
6.03.2017 17.03.2017 Zgodnie z godz. przyjęć ustalonymi w placówce
(17.03 do godz. 15.00).
Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru, podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
20.03.2017 22.03.2017   Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
23.03.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.
23.03.2017 30.03.2017 Zgodnie z harmonogramem ustalonym w placówce Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
31.03..2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający
03.04.2017 07.04.2017 07.04.2017
do godz. 15.00
Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
10.04.2017 10.04.2017   Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
11.04.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.
11.04.2017 13.04.2017 15.00 Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
14.04.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

Harmonogram do pobrania [560.33 KB]
Wniosek przyjęcia do przedszkola [74 KB]