×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Mirosław Graf - Burmistrz Szklarskiej Poręby, odbiera dyplom.Gmina Szklarska Poręba znalazła się wśród 5 najdynamiczniej rozwijających się gmin miejskich w tegorocznej XIV edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W poniedziałek (2016.11.14) Burmistrz Miasta, Mirosław Graf na uroczystości zorganizowanej w budynku Sejmu, podczas konferencji "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego", otrzymał dyplom potwierdzający zajęcie 4 miejsca w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003-2015 w kategorii Gmina Miejska.

O dynamice rozwoju gminy decyduje budżet miasta, ale przede wszystkim inwestycje przedsiębiorców lokalnych. To inwestycje w bazę hotelarsko-gastronomiczną i infrastrukturę turystyczną miały istotny wpływ na pozycję Szklarskiej Poręby w rankingu zrównoważonego rozwoju JST.

Wśród nagrodzonych gmin, znalazła się również zaprzyjaźniona gmina Karpacz, która I miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 oraz I miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w kategorii "Gminy Miejskie".
Gratulujemy!

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w oparciu o analizę szesnastu wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Relacja z uroczystego wręczania dyplomów oraz konferecji

  • Hits: 15205
  • Hits: 725
  • Hits: 649
  • Hits: 680