Terminy i zakres spotkań:

  • 07.10.2015, godz. 16.00-19.00
    Debata OPEN-SPACE dotycząca konsultacji Problemów w regionie zgłoszonych podczas spotkań i opracowanej analizy SWOT.
    Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53, Piechowice
  • 14.10.2015, godz. 16.00-19.00
    Debata OPEN SPACE dotycząca konsultacji zgłoszonych i opracowanych podczas spotkań Celów i wskaźników oraz Grup, które należy objąć wsparciem w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
    Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn
Debaty dotyczą konsultowania efektów wypracowanych do tej pory podczas spotkań konsultacyjnych i są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór (gminy: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba oraz Jelenia Góra). Dotychczas spotykaliśmy się z mieszkańcami na otwartych warsztatach w każdej z ośmiu gmin oraz z przedstawicielami lokalnych samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji pozarządowych na spotkaniach fokusowych. Na każdym ze spotkań zostały zgłoszone problemy dotyczące naszego regionu oraz zostały zaproponowane już pierwsze pomysły rozwiązań dla tych problemów.Uczestnictwo dużej grupy mieszkańców pozwoli nam poznać ich opinie i potrzeby związane z rozwojem obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Jest to realna możliwość posiadania wpływu na rozwój miejsca, w którym żyjemy.

Z poważaniem
Dorota Goetz
Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór