×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” od czerwca 2015r. realizuje  projekt pn.: „Walonowie – poszukiwacze złota i kamieni szlachetnych”, współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Głównym celem zadania jest zapoznanie dzieci i młodzieży w wieku 8 – 17 lat z historią Walończyków, ze szczególnym uwzględnieniem ich działań na terenie Szklarskiej Poręby. Ww. cel zostanie zrealizowany poprzez realizację ściśle powiązanych ze sobą działań w dwóch etapach.

Etap pierwszy: polegać będzie na rekrutacji 20 Uczestników projektu dla których przeprowadzone zostaną 3 wycieczki edukacyjno-historycznych, połączone z prelekcją tj.:

  • Walonowie kim byli, co robili, gdzie mieszkali;
  • Co Walończycy i ich owoce pracy mają wspólnego z mieszkańcami Szklarskiej Poręby;
  • Średniowieczna wioska walońska;
Ponadto w kolejnym tygodniu przeprowadzony zostanie pokaz mineralogiczny połączony z warsztatami wytwarzania wyrobów z kamienia, szkła i metalu.

Uczestnikami projektu – etap pierwszy – będzie 20 dzieci z  niepełnosprawnością (z wkluczeniem niepełnosprawności ruchowej) oraz dzieci narażone na wykluczenie społeczne przez problemy w nauce, złą sytuację finansowo-bytową rodziny. Dzieci zamieszkałe na terenie powiatów: jeleniogórskiego i Jelenia Góra w wieku 8-17 lat.
Rekrutacja od 01-07-2015 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu 511 55 40 55.

Etap drugi: polegać będzie na zorganizowani i przeprowadzeniu tzw. „żywych lekcje historii”, skupione na historii Walończyków, połączone z pokazem mineralogicznym. Lekcje przeprowadzone zostaną w trzech szkołach leżących na terenie powiatów: Jelenia Góra, jeleniogórskiego.