×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Praca nad strategią

W Szklarskiej Porębie powstaje kulturalna strategia

Rozpoczęliśmy prace nad strategią rozwoju kultury w Szklarskiej Porębie. To ważny dokument, który ma zdiagnozować zasób kulturowy naszego miasta – zdefiniować najważniejsze problemy i szanse, wskazać cele. Ma być pomocą dla ludzi, którzy zajmują się kulturą zawodowo i społecznie, wskazać kierunki kulturalnych działań. Także organom samorządowym, aby najpełniej wykorzystać kulturowy potencjał Szklarskiej Poręby. Strategia będzie efektem dyskusji nad tożsamością naszej lokalnej społeczności. Powinna wspierać w dążeniach kreatywnych mieszkańców i pomóc znaleźć drogę do zamkniętych w domach, za ekranem TV bądź smartfona. Bardzo się cieszymy, że samorząd miejski podzielił nasze zdanie, że strategia jest potrzebna.

Jednym z podstawowych narzędzi do opracowania strategii jest ankieta badawcza, którą kierujemy do szerokiego grona odbiorców. Do jej opracowania został zatrudniony dr Andrzej Raszkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest zarazem głównym konsultantem przy tworzeniu strategii. Potrzebujemy kilkuset odpowiedzi – wypełnionych formularzy. Bowiem jeśli strategia ma pomóc w budowie silnego sektora kultury w mieście – musi być wspólną pracą społeczności. Liczymy więc nie tylko na mieszkańców, ale i lokalnych przedsiębiorców, artystów, a także na turystów. Wierzymy, że pomożecie nam znaleźć kierunki odpowiadając na garść zawartych w ankiecie pytań, ale także na udział we warsztatach. Pierwszy za nami. Po szkolnych wakacjach, kiedy wrócimy z urlopów – kolejne. Również skierowane do młodzieży. A po nich debata.

Ankiety można wypełnić w MOKSiAL-u, Bibliotece Miejskiej i Referacie Promocji Miasta. Wkrótce także nasi pracownicy pojawią się z nimi w terenie, w poszczególnych osiedlach Szklarskiej Poręby. Chcemy z nimi dotrzeć do jak najszerszego grona respondentów. Ankieta dostępna jest także w wersji elektronicznej — prosimy o jej wypełnienie, bowiem wszyscy na tym zyskamy.

Powstawanie Strategii Rozwoju Kultury w Szklarskiej Porębie do długi proces. O kolejnych faktach i wydarzeniach z nim związanych będziemy informować na bieżąco.

Źródło: MOKSiAL