×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

W związku z decyzją o przeniesieniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do budynku SP ZOZ w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 informujemy, że poradnie specjalistyczne działające przy sp zoz-ie (okulistyczna , laryngologiczna, neurologiczna), będą sukcesywnie przenoszone do budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ulicy Szpitalnej 1.
Aktualnie świadczy już tam usługi medyczne poradnia chirurgiczna (tel.: 0-75 717 21 57 wew. 24).

Podstawowa opieka zdrowotna i stomatologia pozostają w budynku przy ulicy Jedności Narodowej 11.   


Uwaga! W ostatnich dniach wielu z państwa prowadzących firmy, instytucje, pensjonaty a przede wszystkim posiadających swoją stronę internetową mogło otrzymać listy z Polskiego Rejestru Internetowego  z prośbą o wypełnienie formularza / ankiety, podpisania go i odesłania na wskazany adres w załączonej kopercie.
Jednak wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej temat: Polski Rejestr Internetowy, aby przekonać się, że podpisując i odsyłając owy dokument, można popaść w niewiarygodne tarapaty i narazić swój budżet na ogromne koszty.

W dniach od 27 do 29 września w Dusznikach Zdroju odbyły się Centralne Zawody Młodzików w biathlonie letnim - zawody rangi mistrzostw Polski w tej kategorii. Gościnnie w zawodach wystartowali biathloniści z Ukrainy. W pierwszym dniu zawodów zostały rozegrane biegi indywidualne a w drugim dniu sprinty.

W zawodach wystartowali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera ze Szklarskiej Poręby, osiągając bardzo dobre wyniki . W biegu indywidualnym drugie miejsce zdobył Dawid Makówka, siódmy był Paweł Więckowski a ósmy Paweł Lech. Wśród dziewcząt najlepiej start wyszedł Idze Kordasiewicz, która była trzecia (druga wśród Polek), a w pierwszej dziesiątce zmieściła się jeszcze Maria Balicka zajmując siódmą pozycję (szósta wśród Polek).
W drugim dniu zawodów, w sprintach Dawid Makówka tylko o 2 s przegrał z trzecim zawodnikiem zajmując 4 miejsce (był trzeci wśród Polaków bo wygrał Andrij Stetsko z Ukrainy), dziewiąte miejsce (7 m) zajął Paweł Więckowski a dziesiąte ( 8 m) Paweł Lech.  Wśród dziewcząt bardzo dobry start zaliczyła Jadwiga Wijas, bo co prawda zajęła piąte miejsce, ale była druga wśród Polek, ósme miejsce (5 m) zajęła Iga Kordasiewicz a  dziesiąte (7 m) Katarzyna Korzeń.

Kolejny wniosek o dofinansowanie projektu z EFS POKL Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie– piąty licząc od 2008 roku przeszedł pozytywną weryfikację formalną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w imieniu Partnerstwa złożył w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wniosek o dofinansowanie przygotowany siłami jego członków: Marii Misztal, Joanny Osińskiej, Elżbiety Pawłowskiej i Elżbiety Wojciechowskiej. Celem projektu „Cztery Pory Roku” jest wzmocnienie członków Partnerstwa, którzy od momentu jego zawiązania aktywnie działają oraz zmobilizowanie i zintegrowanie tych Partnerów, którzy w nawale codziennych zajęć zapominają o zobowiązaniach potwierdzonych własnoręcznym podpisem.

Kierując się zasadą partnerstwa i efektywności Burmistrz Szklarskiej Poręby serdecznie zaprasza wszystkie aktywne organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta do udziału w pracach nad projektem „Programu współpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku  2010”.

W dniach 24-26 września odbyły się już po raz XVII Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw Tur & Travel.
W tej edycji wzięło udział  450 wystawców z 59 krajów świata. Imprezie towarzyszyły liczne konferencje i spotkania. Targi po raz pierwszy odbywały się w nowym Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie, a krajem partnerskim tegorocznej edycji był Egipt.
Podczas imprezy  nie zabrakło również stoiska Szklarskiej Poręby i jak zwykle cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców jak i odwiedzających stoiska turystów. Stoisko odwiedzały zarówno osoby młode jak i w starszym wieku. Te, które były już w naszym mieście i chciały ponownie zawitać jak i te, które dopiero zapoznawały się z ofertą naszego regionu.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Jeszcze Młodzi”w Szklarskiej Porębie zaprasza na uroczyste otwarcie Roku Akademickiego 2009/2010, które odbędzie się dnia 06.10.2009 o godzinie 16:30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego ul. Obrońców Pokoju 17.

Za Zarząd

Irena Kubera 

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY OGŁASZA:

KONKURS NA „NAJŁADNIEJ WYGLĄDAJĄCĄ – ZAGOSPODAROWANĄ POSESJĘ POŁOŻONĄ NA TERENIE MIASTA SZKLARSKA PORĘBA”

KONKURS PRZEPROWADZANY JEST W TERMINIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2009 R. W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

HOTELE, PENSJONATY
INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
DOMY MIESZKALNE
BALKONY
OGRÓDKI PRZYDOMOWE

PROTOKÓŁ sporządzony 17 września 2009r. z przebiegu Forum Sportowego Mieszkańców Szklarskiej Poręby

Forum Sportowe zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej z inicjatywy Burmistrza Szklarskiej Poręby w Hotelu Bornit, na które zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Miasta.
Celem forum było wypracowanie zarysu obszarów wsparcia inicjatyw Mieszkańców i Instytucji w sferze sportu w Szklarskiej Porębie.
Uczestnikami spotkania byli Burmistrz Arkadiusz Wichniak, Sekretarz Feliks Rosik, przedstawiciele szkół, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz mieszkańcy.
Koordynatorem był Pan Zbigniew Mądzelewski – asystent Burmistrza, który przedstawił program przebiegu i zasady uczestnictwa w forum. Burmistrz przywitał zgromadzonych gości i przedstawił cel spotkania. Zachęcił do bliższej współpracy i połączenia wspólnych działań prowadzonych w sferze sportu wszystkie kluby oraz osoby niezrzeszone zajmujące się sportem na terenie miasta.

Od  18  do 20 września przeprowadzana jest akcja Sprzątanie świata.

18 września w akcji będą brały udział dzieci i młodzież z naszych szkół i przedszkoli porządkując w godzinach lekcyjnych zielone tereny miejskie w Szklarskiej Porębie. Urząd zakupił  dla dzieci worki oraz rękawice.
Natomiast ZSO rozpoczął sprzątanie już od 16 września.

Zachęcamy również mieszkańców Szklarskiej Poręby do czynnego udziału w akcji.

Beata Janulis
podinspektor ds. ochrony środowiska

PROTOKÓŁ  sporządzony 16 września 2009 r.  z przebiegu Forum Kulturalnego Mieszkańców Szklarskiej Poręby

Forum Kulturalne zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej z inicjatywy Burmistrza Szklarskiej Poręby  w Hotelu Bornit,  na które zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Miasta.
Celem spotkania było wypracowanie zarysu obszarów wsparcia inicjatyw mieszkańców i instytucji w sferze kultury w Szklarskiej Porębie. 
Uczestnikami Forum byli Pan Burmistrz Arkadiusz Wichniak i inni przedstawiciele miasta, radni, kierownicy jednostek organizacyjnych i przede wszystkim zainteresowani mieszkańcy.
Prowadzącym był Pan Zbigniew Mądzelewski, asystent Burmistrza, który przedstawił program spotkania i zasady uczestnictwa w Forum.
Pan Burmistrz przywitał obecnych oraz przedstawił cel spotkania. Następnie Pan Feliks Rosik – Sekretarz Miasta omówił zasady współpracy merytorycznej i organizacyjnej Urzędu Miasta Szklarska Poręba z mieszkańcami w realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego zaproponował utworzenie grupy roboczej, która miałaby na celu opracowanie programu wieloletniej współpracy. Ponadto zachęcił do aktywniejszego brania udziału stowarzyszeń     w konkursach o pozyskanie dotacji z miasta na działalność kulturalną.

Mistrzostwa odbyły się dnia 12. września na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba.
Organizatorem było PARTNERSTWO LOKALNE ,,Wspólnie dla Szklarskiej Poręby".

Przed startem uczestników przywitał organizator  imprezy i gospodarz Schroniska  na Orlu Stanisław Kornafel. W Mistrzostwach brało udział ok. 30 osób, których grzybobranie zaczęło się na Polanie Jakuszyckiej  o godzinie 11.00, a zakończyło o godzinie 14.00. Na uroczystym zakończeniu grzybobrania komisja brała pod uwagę tylko grzyby zdrowe i całe. W ocenie punktacji  w nagrodę za I, II, III miejsce rozdane były dyplomy, pozostałe miejsca  uhonorowano dyplomami uznania  i  wręczono  certyfikaty osobom, którzy w szczególny sposób wyróżniali się w zbiorach. Dodatkowo zostały rozdane szklane grzybki w wykonaniu Pana Henryka Łubkowskiego  właściciela LEŚNEJ HUTY w Szklarskiej Porębie. Przygotowanie posiłku i ogniska przez gospodarza Schroniska na Orlu zakończyło całą imprezę.

Wciąż poprawiane są walory użytkowe ogólnodostępnego boiska w Szklarskiej Porębie Dolnej przy ul. Waryńskiego. Boisko zostało wybudowane w ramach programu "Blisko boisko" i od prawie dwóch lat służy dzieciom i młodzieży.
Obecnie zainstalowane zostało oświetlenie. Rozgrywki i zabawy odbywają się również po zapadnięciu zmierzchu.  W najbliższym czasie wybudowane zostaną trybuny dla kibiców a w przyszłym roku ten teren rekreacji i sportu rozbudowany będzie o boisko wielofunkcyjne (korty tenisowe, koszykówka i siatkówka oraz plac zabaw) w części górnej.

Konkurs "NA NAJCIEKAWSZE NAKRYCIE GŁOWY" odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy !!!

Wyniki konkursu:

W KATEGORII PRAC INDYWIDUALNYCH:

Miejsce I - Aleksandra Zając
Miejsce II - Jagoda Torbus
Miejsce III - Wojciech Kubiela

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze o możliwości popełnienia przestępstwa zatrucia ryb w rzece Kamienna w Szklarskiej Porębie.

Wydawać by się mogło, że tak niedawno radośnie rozbrzmiewał śpiew „ już za parę dni, za dni parę…..”

Wakacyjny wypoczynek dobiegł końca, 1 września rozpoczyna się kolejny rok szkolny – każdy z nas  zadaje sobie pytanie: jaki będzie?
W naszym mieście  szkoły i przedszkola do nowego wyzwania przygotowane są znakomicie.
W szkołach podstawowych po raz pierwszy usłyszą dzwonek najmłodsi uczniowie – naukę w klasie pierwszej rozpocznie 44 dzieci w tym troje dzieci sześcioletnich.
W gimnazjum - 70 uczniów kontynuować będzie kolejny etap edukacji.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że dnia 10 sierpnia  Kapituła w składzie :
1. Grażyna Biederman  (kierownik referatu promocji miasta )
2. Irena Rzemieniewska (radna Miasta Szklarska Poręba )
3. Grzegorz Sokoliński  (przewodniczący rady miasta)
4. Marlena Grochowska (pracownik referatu promocji miasta)
wybrała z z grona przedstawionych propozycji kandydatury do Nagrody Starosty Jeleniogórskiego  „LICZYRZEPY”.

13-16 sierpnia na Mistrzostwach Europy  w biathlonie letnim w  Czechach ( Nove Mesto) wystąpiło dwoje absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera:  Magdalena Nykiel   i  Mariusz Leja.  Magdalena Nykiel  zawodniczka  MKS "Karkonosze" Jelenia Góra zdobyła razem z Karoliną Pitoń (BKS WP Kościelisko), Tomaszem Pudą (BLKS Żywiec) i Sebastianem Witkiem (KS AZS AWF Wrocław) srebrny medal w sztafecie mieszanej.

Wcześniej 8-12 lipca odbyły się Mistrzostwa Polski  Juniorów i Juniorów Młodszych w biathlonie letnim. Od tego roku Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych zastąpiły Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. Uczniowie ZSOiMS w Szklarskiej Porębie startowali w kategorii juniorów młodszych a absolwenci w kategorii juniorów.

Od sierpnia właściciele psów , spacerujący ze swoimi pupilami po chodnikach centrum miasta,  mają możliwość posprzątania psich nieczystości przy użyciu torebek papierowych i łopatek zawieszonych w skrzynkach przy koszach na śmieci.
Na razie miasto zakupiło i rozlokowało w centrum i na osiedlach mieszkaniowych 10 skrzynek.
Miejmy nadzieję, że torebki będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, a właściciele psów zadbają o czystość chodników w czasie spacerów po mieście.

1 sierpnia Zespół Pieśni i Tańca z Legnicy  gościnnie wystąpił w DW „Zdrowie” w Szklarskiej Porębie.
W piątkowy wieczór przy pełnej sali publiczności mieliśmy okazję podziwiać barwne stroje oraz zdolności taneczne i wokalne ludowego zespołu „Legnica”. Program był bardzo bogaty i przybliżył nam tradycyjne pieśni i tańce z różnych regionów kraju, przede wszystkim: Lubelszczyzny, Dolnego Śląska, Rzeszowszczyzny i Wielkopolski. 

Warsztaty obejmują naukę gry na bębnach "djembe", basowych "dundun", oraz grzechotkach  "djabara".
Na zajęciach poznamy tradycyjne rytmy zachodnioafrykańskie w ciekawych aranżacjach, dla najmłodszych bębniarzy przewidziane są zabawy rytmiczne.

Bębny w krajach takich jak Gwinea, Mali, Senegal, Burkina Faso obecne są na co dzień, muzyka bębnów towarzyszy świętom , zabawom, weselom, oraz codziennym czynnościom (np.powrót rolników do domów). Każdemu wydarzeniu przypisany jest konkretny rytm i pieśń.

Na warsztatach spróbujemy zagłębić się w świat tradycyjnej muzyki perkusyjnej Zachodniej Afryki.

więcej na www.moksial.pl