×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Huta Julia wspiera naszych ukraińskich przyjaciół

Przez cały marzec dzieci w wieku 4-15 lat pochodzące z Ukrainy, mogą wraz z opiekunami wziąć nieodpłatny udział we warsztatach.

Wiele osób uciekało z Ukrainy przed wojną publicznym transportem lub pieszo. Nie mają własnego transportu, są w nowym kraju, nie znają regionu.

"Chętnie zorganizujemy warsztaty dla kilku rodzin jednocześnie. Zajęcia w grupie rodaków z pewnością wpłyną na poprawę komfortu i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych najmniejszych gości, mówią przedstawiciele Huty Julia.

Huta Julia zwraca się więc do mieszkańców mikroregionu, jeśli wiedzą o rodzinach, które nie mają jak dotrzeć do Julii, by powiadomiły o tym Hutę. Zakład zorganizuje wówczas przejazd.

Źródło: Huta Julia