×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Номери PESEL будуть видаватися в Ратуші в Шклярській Порембі на вул. Гранітова 2

Необхідно:
1. Паспорт або картка поляка або інше посвідчення особи чи фотодокумент; особа молодший за 18 років - свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує народження

2. Унікальний ідентифікаційний номер (ID), присвоєний українським офісом

3. Фото як для польської ID-картки; шаблон MSWIA.gov.pl; їх знімає фотограф за адресою вул. Національна єдність 4.

4. Заява заповнена польською мовою

5. В офісі будуть скановані 2 відбитки пальців обох рук. Це не поширюється на дітей молодше 12 років.

Волонтери допомагатимуть із заявками.

Інформація про прийом заявок та видачу PESEL буде опублікована у середу, 16 березня.

Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні [українськй]

Заявление о присвоении номера PESEL в связи с конфликтом в Украине [російський]

Numery PESEL będą wydawane w Urzędzie miejskim w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Potrzebne:
1. Paszport lub karta Polaka lub inny dowód tożsamości lub dokument ze zdjęciem; osoba młodsza niż 18 lat — metryka urodzenia lub inny dokument potwierdzający urodzenia

2. Unikalny numer identyfikacyjny (ID) nadany przez urząd ukraiński

3. Fotografia jak do polskiego dowodu osobistego; wzór MSWIA.gov.pl; wykonuje je fotograf przy ul. Jedności Narodowej 4.

4. Wniosek wypełniony po polsku

5. W urzędzie zostaną zeskanowane odciski 2 palców obu dłoni. Nie dotyczy dzieci młodszych niż 12 lat.

Wolontariusze będą pomagać przy wnioskach.

Informacje o przyjmowaniu wniosków i wydawaniu PESEL podamy we środę 16 marca.

Szczegółowe informacje na stronie rządowej