×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo.

PSDB Sp. z o.o. oraz Idea Zmiany działając na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna realizację kolejnego (III) cyklu szkoleń: „Polityka równości płci dla instytucji rynku pracy”– kompleksowy program 7 szkoleń kształcący specjalistów i specjalistki ds. równości szans i równości płci. Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustawa reguluje udzielanie pomocy przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.1)), którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi z 2010 r., zwanej dalej „powodzią”, z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

 USTAWA_z_dnia_12_sierpnia_2010r.pdf

W ramach projektu realizowanego przez Dział Komunikacji Społecznej Programów, działający w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano szereg działań mających na celu upowszechnianie wiedzy nt. możliwości dofinansowania planowanych przez mieszkańców Dolnego Śląska przedsięwzięć z Funduszy Europejskich w bieżącym okresie programowania. 

Informujemy, że od czerwca br. zaczął działać w Szklarskiej Porębie PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ (PIPiO)

 - w budynku MOPS, przy ul. Sikorskiego 8, w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godz. 10.00-12.00
- w budynku Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 22, w Szklarskiej Porębie Dolnej, w drugi czwartek miesiąca, w  godz. 14.30 – 16.30 
 
Podczas dyżurów czynny będzie także telefon 0-793 71 86 96

W pozostałych dniach, od poniedziałku do piątku, informacje oraz porady udzielane będą pod nr telefonu: 0 75 615 17 16, w godzinach pracy biura lokalnego w Jeleniej Górze.

Informujemy,  że od czerwca br. zaczął działać w Szklarskiej Porębie PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ (PIPiO)
PIPiO jest miejscem, gdzie każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy może uzyskać bezpłatną poradę lub informację obywatelską.

1. WNIOSEK
Komunalny lokal mieszkalny może nabyć wyłącznie jego najemca.
Pierwszą czynnością jest wypełnienie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego i złożenie go w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1).