×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Centrum Wspierania Aktywności Lokalne CAL z Warszawy po raz drugi przyznało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej. Certyfikat ten przyznawany jest podmiotom, które nie ograniczają się w swojej pracy do standardowych działań pomocy społecznej, ale konsekwentnie realizują prace środowiskową wdrażając w swoich jednostkach Model Organizowania Społeczności Lokalnej.

W klasyfikacji generalnej MKS Karkonosze a są to wszyscy uczniowie lub absolwenci SMS Szklarska Poręba zajęliśmy 1 miejsce w Polsce wśród klubów.

Liderzy lokalnej społeczności Osiedla Huty, członkowie Stowarzyszenia Lokalni-Niebanalni i pracownicy MOPS-u ogłaszają konkurs na najpiękniejszą własnoręcznie wykonaną Palmę Wielkanocną. 

Serdecznie zapraszamy na spotkania doradczo-konsultacyjne nt. źródeł pozyskiwania środków finansowych na działania organizacji pozarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowego okresu programowania Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020

26 i 27 lutego 2015r. witaliśmy już szósty rok całym sercem przyjaciół ze Słonecznego Przedszkola z Wejherowa. W kwietniu 2010 r. została oficjalnie podpisana umowa w Urzędzie Miasta Szklarskiej Poręby o współpracy między naszym Przedszkolem Samorządowym nr 2 na hucie, a „Słonecznym Przedszkolem” w Wejherowie. W tym roku specjalnie dla naszych gości wyczarowaliśmy morze z rybkami, żeby w naszych górach poczuli się dobrze jak w domu. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenki pt.: „Kap, kap, kap”, oraz „Morskie opowieści”, do której przygotowaliśmy scenkę teatralną. „Starszaki” przebrane w stroje ludowe zaprezentowały tańce: „Grozik”, „Polka” i „Janek muzykant”.

Jak co roku najmłodsi biegacze mieli szanse zakosztować wspaniałej atmosfery Biegu Piastów podczas Narciarskiej Przygody Przedszkolaka, Tam otrzymali numery startowe. Wcześniej wszyscy rozgrzewali się pod kierunkiem grupy W&E "Wedding & Event" z Jeleniej Góry  przy muzyce z kolorowymi maskotkami. Bieg, a właściwie – przejście zostało rozegrane techniką bardzo dowolną. Jak podkreślała Maria Misztal koordynator imprezy z ramienia Stowarzyszenia Bieg Piastów: Narciarska Przygoda to nie wyścig, to radosny spacer najmłodszych narciarzy!

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 2 marca 2015 roku odeszła od nas Tereska Głuszak, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1.
Od kilku miesięcy zmagała się z ciężką chorobą .

Profesjonalne Doradztwo Biznesowe Katarzyna Markowska wraz władzami miasta Karpacz zapraszają na konferencję nt.:
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 szansą na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Konferencja odbędzie się dnia 10 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Karpaczu przy ulicy Konstytucji 3 Maja 48a

W ramach XXXIX Biegu Piastów odbywającego się w Szklarskiej Porębie Jakuszycach organizowanego w dniach 27.02 do 01.03.2015 r. odbyło się wspólne zabezpieczenie imprezy przez partnerów projektu.Strażacy mieli za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa kibicom i uczestnikom imprezy oraz na drodze krajowej nr 3. Partnerzy w ramach zabezpieczenia ratowniczo - gaśniczego w czasie trwania imprezy pełnili dyżury na terenie XXXIX Biegu Piastów oraz w mieście Szklarska Poręba. Na terenie zawodów XXXIX Biegu Piastów pełniono następujące dyżury:

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szklarskiej Porębie może pochwalić się wieloma sukcesami w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej nie tylko na arenie lokalnej, ale także ogólnopolskiej. W styczniu bieżącego roku dołączamy do tej listy sukcesów wysokie miejsce w projekcie pt. „Szkoła Współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ( przy współudziale środków unijnych).

Już po raz siedemnasty Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła Ogólnopolski Ranking Liceów. Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów, oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Na tej podstawie spośród 2315 liceów  wyłoniono 500 najlepszych liceów w Polsce.  W rankingu znalazły się trzy licea ogólnokształcące z regionu jeleniogórskiego. 

Przy MOKSiAL prowadzony jest Chór "Porębianie" pod dyrekcją Stanisława Leszczawskiego. W okresie świątecznym koncertował aż trzykrotnie. Swoim występem uświetnił uroczystości w obydwu parafiach, w kościele p.w. "Bożego Ciała" i p.w. "M.C.Kolbe".

55 lat temu, 31 grudnia 1959 r. Szklarska Poręba uzyskała prawa miejskie. Stało się to na mocy rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów PRL Józefa Cyrankiewicza wydanego 4 grudnia 1959 r.  Miasto Szklarska Poręba utworzone zostało z obszaru osiedla Szklarska Poręba. Rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 1959 roku.

Tak więc dziś (31 grudnia 2014 r.) Szklarska Poręba obchodzi 55 lecie uzyskania praw miejskich.

Z okazji tego wydarzenia serdecznie pozdrawiamy mieszkańców grodu pod Szrenicą.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie
Mirosław Hochół

Burmistrz Szklarskiej Poręby
Mirosław Graf


Spotkanie zgromadziło przedstawicieli wszystkich środowisk naszej społeczności i mieszkańców. Wśród gości była Pani Marzena Machałek Poseł Ziemi Jeleniogórskiej na Sejm Rzeczypospolitej i Dyrektor Biura Poseł Zofii Czernow Pani Aleksandra Wochal. Gospodarze wyrazili wdzięczność księdzu Biskupowi Seniorowi Stefanowi Cichemu za stałą obecność wśród mieszkańców. Uroczystość uświetnił swą obecnością Julian Gozdowski, Honorowy Obywatel Szklarskiej Poręby. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych, przedsiębiorców, gestorów bazy gastronomicznej, handlowej, hotelarskiej i turystycznej, organizacji współpracujących z samorządem miejskim oraz służb Policji, Straży Granicznej, Lasów Państwowych i KPN.  

Część wydarzeń warsztatowych, które zaplanowaliśmy dla Was w ramach cyklu „Idą święta” już za nami. Świąteczne pierniczenie pierników, które odbyło się 6 i 13 grudnia było smakowite i pełne piernikowych dzieł sztuki! 

Pamiętając sukces z roku poprzedniego Klub Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przeprowadził kolejną zbiórkę słodyczy, soków i owoców dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji z terenu naszego miasta.  

Lokalna społeczność Osiedla Huty i pracownicy MOPS-u na „Świątecznym spotkaniu” w dniu 13 grudnia br. rozstrzygnęli konkurs na najpiękniejszą bombkę nawiązującą do tradycji hutniczych i walońskich naszego regionu. Na konkurs wpłynęło 30 bombek, z których najwięcej głosów od uczestników spotkania uzyskała bombka wykonana przez Elżbietę Paciorkowską. Kolejne miejsca zajęły bombki Amelki Graf z rodzicami, Barbary Marcinkowskiej i Świetlicy Środowiskowej Plus działającej przy MOPS-ie.

We wtorek (2014.12.09) na sesji Rady Miejskiej, Pan Mirosław Graf złożył uroczyste ślubowanie i oficjalnie objął urząd Burmistrza Miasta Szklarska Poręba na kadencję 2014-2018. 

"Świąteczne Pieczenie Pierników" w Klubie Seniora na Jedności Narodowej 3 pachniało przyprawami.
Starsi i młodsi mieli nie lada frajdę z pierniczenia pierników, a w trakcie ich zdobienia powstawały prawdziwe dzieła.  

Liderzy lokalnej społeczności Osiedla Huty i pracownicy MOPS-u ogłaszają konkurs na najpiękniejszą bombkę. Bombki wykonane w technice dowolnej powinny nawiązywać tematycznie do tradycji np. hutniczych, walońskich  naszego regionu i zostać wraz z danymi rodziny dostarczone do  dnia 12 grudnia br do godz. 15.00 do Przedszkola nr 2 na Osiedlu Huty.