×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

11.11.2015r. Jak co roku, spotykamy się, w odświętnych nastrojach, przystrojeni w narodowe barwy, aby z dumą uczestniczyć w tak ważnym dla każdego Polaka dniu – rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Dla nas słowo "niepodległość" jest trudne do zrozumienia, ale dorośli wiedzą, co ono oznacza i na ich twarzach było widać zadumę, troskę, nadzieję, radość i dumę, gdy z przejęciem śpiewaliśmy Mazurek Dąbrowskiego.

Po raz czwarty w historii naszego miasta ale po raz pierwszy w Szkole Podstawowej nr 1 w czwartek 5 listopada rozegrany został turniej Kocham Cię Szklarsko.
W szranki stanęły dwie międzypokoleniowe drużyny, na których czele dzielnie walczyli Burmistrz Mirosław Graf (drużyna Czerwonych) i Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Jahn (drużyna Niebieskich). W skład każdej drużyny wchodzili przedstawiciele uczniów: szóstej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz reprezentanci nauczycieli i seniorów. Każdą z drużyn wspierała 20-osobowa międzypokoleniowa grupa wspierająca.

Do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Stąd też od czerwca br. nad opracowaniem nowej Strategii społecznej na lata 2016-2020 pracuje pod kierownictwem zastępcy burmistrza Stanisława Koziny zespół powołany przez burmistrza złożony z ekspertów zaangażowanych w rozwiązywanie i profilaktykę występowania problemów społecznych na co dzień.

W dniach 22-24 października 2015 roku w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbyło się szkolenie rzeczoznawców majątkowych oraz innych osób zajmujących się zawodowo nieruchomościami. W szkoleniu wzięło udział ponad 130 osób pochodzących z różnych stron Polski. Jednym z prelegentów tego trzydniowego szkolenia była mieszkanka Szklarskiej Poręby - Aneta Żywicka-Hołownia, która zaprezentowała temat :„Krajowy rynek nieruchomości turystycznych tłem dla przypadku Szklarskiej Poręby”. 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza na spotkania Teatralne.

Startujemy w piątek 6 listopada o godzinie 17:30 w MOKSiAL (ul. Słowackiego 13)

Na spotkaniach popracujemy ze słowem, gestem, ruchem scenicznym, a przed wszystkim nad luzem.
Wspólnie stworzymy scenę. Preferujemy raczej rzeczy niezbyt poważne. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, który na sezon 2015/2016 przygotował dla Państwa szereg ciekawych zajęć i propozycji na kreatywne spędzanie czasu wolnego, rozwój i samodoskonalenie. 

15 października o godz. 15.15 w Samorządowym Integracyjnym Żłobku „Magiczny Świat Maluchów” rozpoczęliśmy imprezę integracyjną, która odbywała się pod hasłem: "Święto Pieczonego Jabłka" – jest to odpowiedź na przedszkolne „Święto Pieczonego Ziemniaka”, jednak z uwagi na preferencje żywieniowe naszych podopiecznych, menu oraz scenariusz zostały nieco zmodyfikowane.

Jak co roku , 14 października wszystkie dzieci w naszym przedszkolu pod hasłem „Dzieci – dzieciom” zaprezentowały swoje umiejętności taneczne oraz  wokalno – recytatorskie. Były wierszyki, tańce, jesienne piosenki oraz przedstawienie o Muminkach. 

Piękne słońce, rześkie powietrze i świetne humory towarzyszyły akcji „Kobiety na boiska” zorganizowanej 11 października przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.

 10 Października 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie obchodziła bardzo uroczyście  jubileusz 70- lecia szkoły . Wśród zaproszonych gości byli: Panie Posłanki na Sejm - Marzena Machałek i Małgorzata Sekuła - Szmajdzińska, Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego - Pan Julian Lachowicz, Burmistrz - Pan Mirosław Graf, Zastępca Burmistrza - Pan Stanisław Kozina, Przewodniczący Rady Miasta - Pan Krzysztof Jahn, Radni Miasta, Sekretarz Urzędu Miasta - Pan Feliks Rosik, Proboszczowie - ks. dziekan Bogusław Sawaryn, ks. Zygmunt Mikołajczyk, Rektor Uniwersytetu III Wieku i Prezes ZNP - Pani Irena Kubera, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz różnych instytucji w mieście, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, absolwenci, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły.

Piękną mamy jesień tego roku, ciepłą, słoneczną i kolorową. Aż grzech byłoby nie skorzystać z jej uroków. Dlatego przedszkolaki postanowiły zmobilizować swoich rodziców, by wyruszyć na wielką jesienną integracyjną wyprawę, która odbyła się w sobotę 3.X.2015r.

Święto Pieczonego Ziemniaka jest okazją, by zaprosić do wspólnej zabawy całe rodziny naszych podopiecznych z Przedszkola Samorządowego nr 2. Główny cel imprezy, to stworzenie okazji do nawiązania kontaktu rodziców z przedszkolem i wywołanie radości ze wspólnych zabaw. W zabawach inspirowanych przez nauczycielki uczestniczyli zgromadzeni rodzice.

Terminy i zakres spotkań:

 • 07.10.2015, godz. 16.00-19.00
  Debata OPEN-SPACE dotycząca konsultacji Problemów w regionie zgłoszonych podczas spotkań i opracowanej analizy SWOT.
  Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53, Piechowice
 • 14.10.2015, godz. 16.00-19.00
  Debata OPEN SPACE dotycząca konsultacji zgłoszonych i opracowanych podczas spotkań Celów i wskaźników oraz Grup, które należy objąć wsparciem w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
  Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn
Debaty dotyczą konsultowania efektów wypracowanych do tej pory podczas spotkań konsultacyjnych i są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór (gminy: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba oraz Jelenia Góra). Dotychczas spotykaliśmy się z mieszkańcami na otwartych warsztatach w każdej z ośmiu gmin oraz z przedstawicielami lokalnych samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji pozarządowych na spotkaniach fokusowych. Na każdym ze spotkań zostały zgłoszone problemy dotyczące naszego regionu oraz zostały zaproponowane już pierwsze pomysły rozwiązań dla tych problemów.Uczestnictwo dużej grupy mieszkańców pozwoli nam poznać ich opinie i potrzeby związane z rozwojem obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Jest to realna możliwość posiadania wpływu na rozwój miejsca, w którym żyjemy.

Z poważaniem
Dorota Goetz
Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór

SAMORZĄDOWY INTEGRACYJNY ŻŁOBEK
„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW”

w SZKLARKSIEJ PORĘBIE
INFORMUJE, że

 

posiadamy jeszcze
4 WOLNE MIEJSCA dla dzieci
od ukończenia 6 m.ż. do 4 lat

ZAPEWNIAMY:

 • ciepłą i rodzinną atmosferę
 • smaczne i zdrowe posiłki
 • ciekawe zabawy i zajęcia rozwojowe
 • atrakcyjne sale i plac zabaw przystosowany do grupy wiekowej
 • wykwalifikowany personel
 • wszechstronną opiekę i rozwój dziecka
Wszelkie informacje udzielane są w
Sekretariacie Żłobka
ul. Osiedle Huty 1 58-580 Szklarska Poręba
od pon. do pt. w godz. 7.30 do 15.30
lub pod nr tel. 75/7677460

Nasze przedszkole uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”. Głównym celem programu jest zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane dla najmłodszych. W oparciu o ten program organizowane były zajęcia na temat dbania o ząbki i prawidłową higienę jamy ustnej.

Jesień to pora, w której szczególnie chętnie chodzimy na spacery do lasu. Podczas tych wędrówek poszukujemy darów jesieni i z wielką przyjemnością zbieramy grzyby. Wtedy cała nasza uwaga skupiona jest na poszukiwaniu tych leśnych przysmaków, nieśmiało wychylających swe kapelusze spod traw i liści, i... bardzo łatwo jest stracić z oczu towarzysza leśnej wyprawy, mamę, czy tatę i zgubić się w lesie.

Ochotnicza Straż Pożarna ze Szklarskiej Poręby w ramach projektu unijnego „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lánov, Szklarska Poręba i Karpacz“  zorganizowała szkolenie przeciwpożarowe i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży.

W okresie wakacyjnym w naszym przedszkolu na Hucie łączymy grupy, co w dużym stopniu wpływa na integrację dzieci. W tym czasie odbywają się wakacyjne spacery i wycieczki. Wybraliśmy się w stronę Białej Doliny nad stawy. Dzieci miały możliwość zaobserwowania rodziny dzikich kaczuszek w naturalnym środowisku. Cichutko obserwowały je z brzegu. Podziwiały wodne rośliny (lilie), rozwinięte w pełnej okazałości. Pięknie tam było. 

W dniach 3 - 6 sierpnia gościliśmy w naszym przedszkolu wolontariuszki z Chin, Meksyku i Iranu. Dzieci  miały przyjemność uczestniczyć w prezentacjach multimedialnych przedstawionych przez Karę, Katerinę  i Rahę. Kara , która pochodzi z Chin, a dokładniej z dużego miasta Hongkong zaprezentowała swój kraj jako pierwsza. 

Marek Adamczak urodził się 01 Maja 1958r. w Szklarskiej Porębie. Na nartach biegowych jeździł od dzieciństwa. W szkole podstawowej wiedział już, że jego przyszłość będzie związana z bieganiem. Po ukończeniu podstawówki rozpoczął naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, w jednej z dwóch szkół w dolnośląskim o profilu sportowym.