Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, który na sezon 2015/2016 przygotował dla Państwa szereg ciekawych zajęć i propozycji na kreatywne spędzanie czasu wolnego, rozwój i samodoskonalenie. 

15 października o godz. 15.15 w Samorządowym Integracyjnym Żłobku „Magiczny Świat Maluchów” rozpoczęliśmy imprezę integracyjną, która odbywała się pod hasłem: "Święto Pieczonego Jabłka" – jest to odpowiedź na przedszkolne „Święto Pieczonego Ziemniaka”, jednak z uwagi na preferencje żywieniowe naszych podopiecznych, menu oraz scenariusz zostały nieco zmodyfikowane.

Jak co roku , 14 października wszystkie dzieci w naszym przedszkolu pod hasłem „Dzieci – dzieciom” zaprezentowały swoje umiejętności taneczne oraz  wokalno – recytatorskie. Były wierszyki, tańce, jesienne piosenki oraz przedstawienie o Muminkach. 

Piękne słońce, rześkie powietrze i świetne humory towarzyszyły akcji „Kobiety na boiska” zorganizowanej 11 października przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.

 10 Października 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie obchodziła bardzo uroczyście  jubileusz 70- lecia szkoły . Wśród zaproszonych gości byli: Panie Posłanki na Sejm - Marzena Machałek i Małgorzata Sekuła - Szmajdzińska, Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego - Pan Julian Lachowicz, Burmistrz - Pan Mirosław Graf, Zastępca Burmistrza - Pan Stanisław Kozina, Przewodniczący Rady Miasta - Pan Krzysztof Jahn, Radni Miasta, Sekretarz Urzędu Miasta - Pan Feliks Rosik, Proboszczowie - ks. dziekan Bogusław Sawaryn, ks. Zygmunt Mikołajczyk, Rektor Uniwersytetu III Wieku i Prezes ZNP - Pani Irena Kubera, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz różnych instytucji w mieście, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, absolwenci, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły.

Piękną mamy jesień tego roku, ciepłą, słoneczną i kolorową. Aż grzech byłoby nie skorzystać z jej uroków. Dlatego przedszkolaki postanowiły zmobilizować swoich rodziców, by wyruszyć na wielką jesienną integracyjną wyprawę, która odbyła się w sobotę 3.X.2015r.

Święto Pieczonego Ziemniaka jest okazją, by zaprosić do wspólnej zabawy całe rodziny naszych podopiecznych z Przedszkola Samorządowego nr 2. Główny cel imprezy, to stworzenie okazji do nawiązania kontaktu rodziców z przedszkolem i wywołanie radości ze wspólnych zabaw. W zabawach inspirowanych przez nauczycielki uczestniczyli zgromadzeni rodzice.

Terminy i zakres spotkań:

 • 07.10.2015, godz. 16.00-19.00
  Debata OPEN-SPACE dotycząca konsultacji Problemów w regionie zgłoszonych podczas spotkań i opracowanej analizy SWOT.
  Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53, Piechowice
 • 14.10.2015, godz. 16.00-19.00
  Debata OPEN SPACE dotycząca konsultacji zgłoszonych i opracowanych podczas spotkań Celów i wskaźników oraz Grup, które należy objąć wsparciem w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
  Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn
Debaty dotyczą konsultowania efektów wypracowanych do tej pory podczas spotkań konsultacyjnych i są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór (gminy: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba oraz Jelenia Góra). Dotychczas spotykaliśmy się z mieszkańcami na otwartych warsztatach w każdej z ośmiu gmin oraz z przedstawicielami lokalnych samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji pozarządowych na spotkaniach fokusowych. Na każdym ze spotkań zostały zgłoszone problemy dotyczące naszego regionu oraz zostały zaproponowane już pierwsze pomysły rozwiązań dla tych problemów.Uczestnictwo dużej grupy mieszkańców pozwoli nam poznać ich opinie i potrzeby związane z rozwojem obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Jest to realna możliwość posiadania wpływu na rozwój miejsca, w którym żyjemy.

Z poważaniem
Dorota Goetz
Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór

SAMORZĄDOWY INTEGRACYJNY ŻŁOBEK
„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW”

w SZKLARKSIEJ PORĘBIE
INFORMUJE, że

 

posiadamy jeszcze
4 WOLNE MIEJSCA dla dzieci
od ukończenia 6 m.ż. do 4 lat

ZAPEWNIAMY:

 • ciepłą i rodzinną atmosferę
 • smaczne i zdrowe posiłki
 • ciekawe zabawy i zajęcia rozwojowe
 • atrakcyjne sale i plac zabaw przystosowany do grupy wiekowej
 • wykwalifikowany personel
 • wszechstronną opiekę i rozwój dziecka
Wszelkie informacje udzielane są w
Sekretariacie Żłobka
ul. Osiedle Huty 1 58-580 Szklarska Poręba
od pon. do pt. w godz. 7.30 do 15.30
lub pod nr tel. 75/7677460

Nasze przedszkole uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”. Głównym celem programu jest zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane dla najmłodszych. W oparciu o ten program organizowane były zajęcia na temat dbania o ząbki i prawidłową higienę jamy ustnej.

Jesień to pora, w której szczególnie chętnie chodzimy na spacery do lasu. Podczas tych wędrówek poszukujemy darów jesieni i z wielką przyjemnością zbieramy grzyby. Wtedy cała nasza uwaga skupiona jest na poszukiwaniu tych leśnych przysmaków, nieśmiało wychylających swe kapelusze spod traw i liści, i... bardzo łatwo jest stracić z oczu towarzysza leśnej wyprawy, mamę, czy tatę i zgubić się w lesie.

Ochotnicza Straż Pożarna ze Szklarskiej Poręby w ramach projektu unijnego „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lánov, Szklarska Poręba i Karpacz“  zorganizowała szkolenie przeciwpożarowe i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży.

W okresie wakacyjnym w naszym przedszkolu na Hucie łączymy grupy, co w dużym stopniu wpływa na integrację dzieci. W tym czasie odbywają się wakacyjne spacery i wycieczki. Wybraliśmy się w stronę Białej Doliny nad stawy. Dzieci miały możliwość zaobserwowania rodziny dzikich kaczuszek w naturalnym środowisku. Cichutko obserwowały je z brzegu. Podziwiały wodne rośliny (lilie), rozwinięte w pełnej okazałości. Pięknie tam było. 

W dniach 3 - 6 sierpnia gościliśmy w naszym przedszkolu wolontariuszki z Chin, Meksyku i Iranu. Dzieci  miały przyjemność uczestniczyć w prezentacjach multimedialnych przedstawionych przez Karę, Katerinę  i Rahę. Kara , która pochodzi z Chin, a dokładniej z dużego miasta Hongkong zaprezentowała swój kraj jako pierwsza. 

Marek Adamczak urodził się 01 Maja 1958r. w Szklarskiej Porębie. Na nartach biegowych jeździł od dzieciństwa. W szkole podstawowej wiedział już, że jego przyszłość będzie związana z bieganiem. Po ukończeniu podstawówki rozpoczął naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, w jednej z dwóch szkół w dolnośląskim o profilu sportowym.

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do wypełnienia ankiety badającej opinie mieszkańców, a wyniki zostaną użyte do diagnozy obszaru i tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla gmin

Integracja hutników i szklarzy w tym roku odbyła się 18 lipca.
Tegoroczne spotkanie upamiętniające ludzi, którzy tworzyli historię hutnictwa szkła naszego miasta przebiegło w miłej atmosferze. Po oficjalnym przywitaniu w Zaułku Szklarzy przez burmistrza miasta Szklarskiej Poręby Mirosława Grafa, właściciela Leśnej Huty pana Henryka Łubkowskiego oraz Grażynę Biederman jedną z inicjatorów tego wydarzenia wszyscy zaproszeni goście udali się na spotkanie biesiadne do Karczmy Hutnika.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii 30 czerwca 2015 r. przeprowadziliśmy warsztaty dla dzieci ze świetlicy środowiskowej "PLUS" w Szklarskiej Porębie. 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” od czerwca 2015r. realizuje  projekt pn.: „Walonowie – poszukiwacze złota i kamieni szlachetnych”, współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.
Głównym celem zadania jest zapoznanie dzieci i młodzieży w wieku 8 – 17 lat z historią Walończyków, ze szczególnym uwzględnieniem ich działań na terenie Szklarskiej Poręby. Ww. cel zostanie zrealizowany poprzez realizację ściśle powiązanych ze sobą działań w dwóch etapach.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.Data i miejsce szkolenia: 27.06.2015, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Sala Kameralna, ul. 1 Maja 60, Jelenia Góra
Czas trwania szkolenia: od 10.00 do 14.00