Tytuł projektu: „Budowa skweru DUCHA GÓR”

Klasyfikacja projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie.

Okres realizacji: 2019-2020.

Wartość projektu: 214 900,03 zł.

Kwota dofinansowania: 198 931,64 zł (92,6%).

Opis projektu:
Przedmiotem operacji jest przebudowa istniejącego skweru zieleni na ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie z urządzeniem w jego części placu zabaw i siłowni. Inwestycja zakłada, że plac zabaw będzie miejscem użyteczności publicznej, a więc będzie terenem ogólnodostępnym i nieodpłatnym dla mieszkańców i przybywających do Szklarskiej Poręby turystów. W efekcie realizacji inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura (zbudowana z innowacyjnych instalacji), która jednak nawiązywać będzie do lokalnych tradycji — osoby odwiedzające skwer będą miały sposobność zapoznać się z turystycznymi uwarunkowaniami i walorami krajobrazowymi Szklarskiej Poręby. Skwer miejski będzie bowiem nawiązywał do tajemnicy legendarnego władcy Karkonoszy zwanego Duchem Gór (Karkonoszem). W północno-zachodniej części skweru zostanie umieszczona figura władcy, która zostanie przeniesiona z istniejącego w Szklarskiej Porębie skweru Radiowej Trójki. Urządzenia służące do gier i zabawy, które zostaną zainstalowane na terenie Skweru, będą nawiązywały do poszczególnych atrakcji turystycznych, z którymi mieszkańcy oraz turyści mogą zetknąć się podczas wędrówek po górach czy w trakcie odwiedzin/pobytu w Szklarskiej Porębie.

Cele szczegółowe projektu:
Celem operacji jest udostępnienie powstałej w efekcie realizacji inwestycji infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej — Skwer Ducha Gór turystom oraz mieszkańcom Szklarskiej Poręby.

Odbiorcy projektu:
Beneficjent publiczny — Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie
Oferta powstałej infrastruktury skierowana będzie do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (mieszkańców Szklarskiej Poręby i turystów).

Miejsce realizacji:
Projekt będzie realizowany przy ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie, działka 226.