×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 r. poz. 19) odpady zbieramy selektywnie u źródła, czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, lub w miejscach, gdzie powstają odpady komunalne – w podziale na cztery frakcje.

UWAGA NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).
Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
W Szklarskiej Porębie jest zlokalizowany przy ul. 1 Maja 53.

Jak segregować odpady komunalne?