Rada Miejska podczas nadzwyczajnej sesji 12 lutego 2019 r., przyjęła uchwałę sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2019

RM uchwaliła  szczegółowe zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego zebrane w Regulaminie, rejony miasta (wraz ze szczegółowym wykazem ulic), w których zgłaszane i głosowane będą projekty, harmonogram wdrażania BO, wzór formularza zgłoszeniowego projektu, wzór listy poparcia dla zgłaszanego projektu oraz wzór karty do głosowania.

Uchwała, a wraz z nią ww. dokumenty, moc prawną uzyskają w 14 dni od publikacji w Dzienniku urzędowym, po którym to terminie rozpocznie się procedura zgłaszania projektów.

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2019
  2. Regulamin budżetu obywatelskiego miasta Szklarska Poręba na rok 2019
  3. Mapa rejonów miasta wraz z wykazem ulic
  4. Harmonogram wdrażania BO
  5. Formularz zgłoszeniowy projekty
  6. Lista poparcia
  7. Karta do głosowania