1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbył się w dniu 27 stycznia 2014 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miejskim  w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
  Nieruchomość zabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Caritas 2, w granicach działki gruntu nr 683 (Bi,Ws i W) obr. 6 o powierzchni 2362 m²,     KW JG1J/00037777/3
 3. Dane o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:
  1. liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 10
  2. liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0
 4. Wynik przetargu:
  1. cena wywoławcza: 990 000,- złotych
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 1 490 000,- złotych 
  3. cena sprzedaży po udzieleniu bonifikaty 50% od budynku: 864 200,-złotych
  4. imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca: Katarzyna Herba-Janiak

Dokument [Adobe Acrobat PDF - 53.63 KB]